DIGITWIN Konferencia

Elsődleges fülek

DIGITWIN Konferencia - képzés és innováció az Infrastruktúra digitalizáció szolgálatában

 

 

DigiTwin 2024 Konferencia az Építőmérnöki Karon Nagy érdeklődés mellett kiváló szakmai előadásokkal zajlott le az idei konferencia 

A BME Építőmérnöki Karán immár második alkalommal került megrendezésre a DigiTwin szakmai Konferencia, amelynek kiemelt célja, hogy lehetőséget teremtsen a közlekedési létesítmények és komplex városi infrastruktúrák tervezői, kivitelezői és üzemeltetői számára, hogy bemutassák innovatív megoldásaikat és megosszák tapasztalataikat. A mostani konferencia több szempontból is különleges volt, hiszen a szakmai előadások mellett kiemelt szerepet kapott az építőipar jelenlegi helyzetének áttekintése és a BIM módszertan bevezetésével kapcsolatos szabályozási háttér ismertetése is. A résztvevők a konferencia végén neves infrastruktúra-tervező irodák, egy informatikai és mérnöki szolgáltatásokat nyújtó vállalat, valamint a Magyar Mérnöki Kamara közreműködésével tartott kötetlen panelbeszélgetés keretében megvitatták az infrastruktúra digitalizációval kapcsolatos előttünk álló feladatokat. 

A konferenciát Dr.RózsaSzabolcs, az Építőmérnöki Kar dékánja, nyitotta meg, amelyet Dr.LovasTamás kari képzésfejlesztést, és a 2023 őszén elindult DigiTwin4CIUE nemzetközi mesterképzés aktuális eredményeit bemutató előadása követett. 

 

 

 

 

 

Dányi Gábor, miniszteri biztos (Építési és Közlekedési Minisztérium) előadásában kiemelte a hazai BIM keretszabályozás egyedülálló jellegét, hiszen a szabályozás nagyban támaszkodik az ipari szereplők visszajelzéseire. A felmenő rendszerben kialakuló szabályozás az ipari szereplők bevonásával munkabizottságokban lehetővé teszi a folyamatos véleményeztetést és a visszacsatolások beépítését a részletszabályokba. Kiemelt hangsúlyt fektettek a nemzetközi már meglévő szabályozás és a bevált gyakorlatok megismerésére, annak érdekében, hogy felgyorsíthassák a hazai megvalósítást, természetesen a hazai egyedi igények és követelmények figyelembevétele mellett. 

 

 

Koji László, az ÉVOSZ elnöke előadásában összegezte a hazai építőipar helyzetét európai összehasonlításban, kielemezte az elmúlt évek legfontosabb közgazdaságtani mutatószámait és felhívta a figyelmet a jövő alakításával kapcsolatos legfontosabb sarokkövekre. 

 

 

 

Nagy András, BIM úttervező mérnök (UVATERVZrt.) interaktív előadásában a BIM módszertan projektelőkészítés és a tanulmánytervi munkafázisban való alkalmazási lehetőségeit hangsúlyozta. A projektelőkészítés fázisában a problématérkép meghatározásához BIM kompatibilis, naprakész nyilvántartási adatbázisok szükségesek. Az előadásban több példát láthattunk a tervezés és a terv-véleményeztetés során a változatok térbeli szimulációjára, vizuális bemutatására és összehasonlítására, amelyek jelentősen hozzájárulnak a hatékony döntéshozatalhoz. Ráadásul a 3D modellel nagyobb átláthatóságot és elfogadottságot lehet elérni a tervjóváhagyás során is.  

 

 

Kovács Valentin, útépítési tervező (UNITEF'83 Zrt.) előadásában egy valós útépítési projektpéldán keresztül mutatta be a BIM szoftver környezeti megoldások alkalmazását engedélyezési és kiviteli tervszinteken. Kiemelte a szakágak együtt dolgozásának lehetőségeit és azt is, milyen kiegészítő fejlesztésekre volt szükség a kívánt fokú automatizáltság elérése érdekében. 

 

 

Izsó Norbert, BIM manager (FŐMTERVZrt.) előadásában ismertette egy BIM útépítési mintaprojektjének tanulságait. Funkcionalitás és gazdaságosság tekintetében meddig lehet és meddig érdemes elmenni egy InfraBIM projekt részletezettségi szintjét tekintve? Mik az elvárások a kölcsönösen hozzáférhető adat- és dokumentumkezeléssel kapcsolatban és hogyan lehet ezeket az elvárásokat teljesíteni? A fenti kérdésekkel kapcsolatban kaphattunk egy részletes beszámolót és átfogó problémafelvetést. 

 

 

Egyed András, infrastruktúra BIM tanácsadó (Arkance Systems HU Kft.) előadásában az infrastruktúrák teljes életciklusát átfogó InfraBIM szoftverkörnyezeti megoldásokra mutatott egy-egy példát több szakterületet is érintve (útépítés, vasútépítés, közművek stb.). Kiemelten foglalkozott a tervezést megelőző és a kivitelezési fázisban alkalmazható Scan to BIM munkafolyamatokkal, valamint a közös adatkörnyezet és felhő alapú munkafolyamatok megvalósíthatósági lehetőségeivel. 

 

 

Scheffer János, pályaműködtetési infokommunikációs vezető (MÁV Zrt.) előadásában több már megvalósult, illetve jelenleg fejlesztés alatti alkalmazási példán keresztül mutatta be a digitális ikrek vasúti alkalmazási lehetőségeit. Többek között betekintést nyerhettünk a gépi tanulással támogatott vasúti videóinspekciós rendszerek működésébe, példát láthattunk a Lidar felmérések feldolgozására automatikus objektumfelismeréssel és térinformatikai rendszerbe való integrálással. Vasút üzemeltetési feladatok támogatása tekintetében példát láthattunk a felvővezeték kígzás és az űrszelvény ellenőrzési lehetőségeire. 

 

 

Lázár Lajos, térinformatikai vezető (Budapest Közút Zrt.) előadásában bemutatta a náluk alkalmazott adatgyűjtési és adatpublikálási megoldásokat, Ismertették a KARESZ és a KAPU rendszerek funkciót és szolgáltatásait, valamint egy-egy kiemelt példán keresztül bemutatták a digitális ikrek alkalmazási lehetőségeit városi környezetben.

 

 

Joó Attila, egyetemi docens (BME Hidak és Szerkezetek Tanszék) előadásában átfogó képet kaphattunk a hidak szerkezeti állapotának folyamatos, valós idejű monitorozásáról és a híd terhelésének elemzési lehetőségeiről digitális ikrek technológia alkalmazásával. Az előadás gyakorlati példákon keresztül mutatta be az alkalmazott mérési megoldásokat és az arra épülő szimulációs eljárásokat, amelyek a híd élettartamának optimalizálására és a szerkezeti biztonság ellenőrzésére irányulnak. 

 

A képen ruházat, ember, bútorok, öltöny láthatóAutomatikusan generált leírás 

 

A konferencia egy panelbeszélgetéssel zárult, ahol neves infrastruktúra tervező irodák és egy szoftverfejlesztéssel, informatikai megoldásokkal és mérnöki tanácsadással foglalkozó cégcsoport vezetőinek, valamint a Magyar Mérnöki Kamara elnökének közreműködésével megvitathatták az infrastruktúra digitalizáció kapcsán előttünk álló feladatokat és kihívásokat. 

A szervezők nevében szeretnénk megköszönni a konferenciánk iránt való nagy érdeklődést, hiszen elmondhatjuk, hogy az előző évi DigiTwin minikonferencia létszámát idén sikerült megduplázni, több mint 140 fő vett részt a rendezvényen. 

 

A konferencián elhangzott előadások:

Lovas Tamás - BME - Digitalizációs képzésfejlesztések a BME Építőmérnöki Karán

Dányi Gábor - ÉKM - A BIM (Building Information Modelling), Épületinformációs modellezés jogszabályi környezete

Koji László - ÉVOSZ - Építőipari helyzetkép 

Nagy András - UVATERV - BIM úttervezés a tanulmánytervi fázisban

Kovács Valentin - UNITEF - BIM úttervezés a gyakorlatban

Izsó Norbert - FŐMTERV - BIM pilot projekt az útépítésben

Egyed András - ARKANCE - Szoftveres támogatás az InfraBIM területén - a tervezéstől a kivitelezésen át az üzemeltetésig

Scheffer János - MÁV-VOLÁN - Térinformatika és digitális iker a MÁV csoportban

Lázár Lajos - BUDAPEST KÖZÚT - Adatgyűjtés és adatpublikálás a Budapest Közútnál

Joó Attila - BME - Real-time Digital Twin development of structural assessment of brigdes