Hatályos

Szervezeti és Működési Szabályzat:

Szervezeti és Működési Szabályzat 2024. június 28.

 

Szervezeti egységek Ügyrendjei

A Dékáni Hivatal Ügyrendje

A Németh Endre Mérőtelep és Oktatási Központ Ügyrendje

A Víztudományi és Katasztrófamegelőzési Tudásközpont Ügyrendje

 

Az Általános és Felsőgeodézia Tanszék Ügyrendje

Az Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Ügyrendje

A Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék Ügyrendje

A Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék Ügyrendje

A Hidak és Szerkezetek Tanszék Ügyrendje

A Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék Ügyrendje

Az Út és Vasútépítési Tanszék Ügyrendje

A Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Ügyrendje

A Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Ügyrendje

 

Kari Tanács határozatai:

KT-VI/5/2019-2020. (V. 27.) számú kari tanácsi határozat a címzetes egyetemi docensi és címzetes mesteroktatói címek adományozásának kari feltételrendszeréről

KT-III/5-1/2020-2021. (XI. 04.) számú kari tanácsi határozat: A Kari Tanács Oktatási Bizottságának Ügyrendje

KT-III/5-2/2020-2021. (XI. 04.) számú kari tanácsi határozat: A Kari Tanács Tudományos Bizottságának Ügyrendje

KT-III/5-3/2020-2021. (XI. 04.) számú kari tanácsi határozat: A Kari Tanács Gazdasági Bizottságának Ügyrendje

KT-III/6/2022-2023. (XII. 07.) számú kari tanácsi határozat az Építőmérnöki Kar által gondozott képzések önköltségi díjainak összegéről

KT-IX/9/2023-2024. számú kari tanácsi határozat az Építőmérnöki Kar által gondozott képzések önköltségi díjainak összegéről (a KT-III/1/2023-2024. számú kari tanácsi határozat módosítása, hatályba lépés napja: 2024.09.01.)

 

Dékáni utasítások:

1/2016. (I. 1.) sz. Dékáni Utasítás a Dékáni Utasítások hatályon kívül helyezéséről

2/2016. (I. 1.) sz. Dékáni Utasítás a tárgyfelvételről a BSc és MSc képzésekben

3/2016. (I. 1.) sz. Dékáni Utasítás a habilitált oktatók illetmény emeléséről

4/2016. (I. 1.) sz. Dékáni Utasítás az adjunktusi kinevezések rendjéről

5/2016. (I. 1.) sz. Dékáni Utasítás a hazai és külföldi munkavállalások, illetve ösztöndíjak idejére folyósított illetményről

6/2016. (I. 1.) sz. Dékáni Utasítás az Építőmérnöki Kar Belső Kontroll Szabályzatáról
               1. sz. melléklet: Folyamatleírások
               2. sz. melléklet: Ellenőrzési nyomvonalak
               3. sz. melléklet: Kockázatelemzés
               4. sz. melléklet: A Kar FEUVE rendszere

12/2016. (VIII. 15.) sz. Dékáni Utasítás a dékánhelyettesek és a hivatalvezető feladat- és hatásköréről, valamint a dékán helyettesítésének rendjéről

13/2016. (VIII. 15.) sz. Dékáni Utasítás az iratkezelés egyes szabályairól

 

4/2017. (IX. 1.) sz. Dékáni Utasítás az angol nyelvű doktori képzés karra befolyó bevételeinek kari felhasználásáról

 

1/2018. (I. 1.) sz. Dékáni Utasítás a Szakdolgozat készítésének rendjéről a BME Építőmérnöki Kar alapképzésén 2018. február 1-től

2/2018. (I. 1.) sz. Dékáni Utasítás a Diplomamunka készítésének rendjéről a BME Építőmérnöki Kar mesterképzésén 2018. február 1-től

6/2018. (IV. 01.) sz. Dékáni Utasítás a kedvezményes tanulmányi rend szabályozásáról a BME Építőmérnöki Kar nappali képzésein 2018. április 1-től

8/2018. (VII. 15.) sz. Dékáni Utasítás a bélyegzőhasználat rendjéről, szabályairól

               1. sz. melléklet: Bélyegzők mintalenyomatai

9/2018. (VII. 15.) sz. Dékáni Utasítás a Kari Kutatói Díjról
               1. sz. melléklet: A publikációk pontozása
               2. sz. melléklet: Az építészeti alkoztások pontozási adatlapja

10/2018. (IX. 01.) sz. Dékáni Utasítás az #építő250 ösztöndíjrendszer szabályairól
               1. sz. melléklet: Az #építő250 ösztöndíj egyes mintatanterv szerinti féléveire vonatkozó követelményei
               2. sz. melléklet: Az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek (OSZTV) #építő250 ösztöndíjhoz elfogadott szakterületeinek listája
               3. sz. melléklet: Az #építő250 ösztöndíjban "Építőmérnöki perspektíva” tárgycsoportban szereplő tárgyak listája
               4. sz. melléklet: Az #építő250 ösztöndíjban „Programozási ismeretek” tárgycsoportban szereplő tárgyak listája
               5. sz. melléklet: Pályázati nyomtatvány az #építő250 ösztöndíjhoz

 

2/2019. (X. 01.) sz. Dékáni Utasítás a hallgatói fizetési kedvezményekre irányuló kérelmek  elbírálása során alkalmazandó szempontrendszerről és a kari eljárásrendről

3/2019. (X. 03.) sz. Dékáni Utasítás egyes dékáni utasítások hatályon kívül helyezéséről

4/2019. (X. 03.) sz. Dékáni Utasítás a Kar 2019. évi Kockázati jelentéséről

 

2/2020. (VI. 1.) sz. Dékáni Utasítás az OHV díjaktól