A Doktori Iskolába felvett hallgatók és kutatási témáik

Képzés: 2+2 éves
2023
Név Témavezetõ Kutatási téma Felvétel Sarokpontok
Dr. Kopecskó Katalin Mikro- és nanoméretű adalékanyagok hatása a cementkötésű anyagok tulajdonságaira (Influence of micro- or nanoadditives on the characteristics of cementitious materials) Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2023
Abszolutorium:
Disszertáció:
Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2023
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Kardos Máté Krisztián Közepes léptékű vízgyűjtőkre vonatkozó transzport modellek továbbfejlesztése nagysűrűségű vízminőségi adatok felhasználásával / Further development of medium scale catchment transport models utilizing high frequency water quality data Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2023
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Juhász Attila Régészeti és történeti célú kutatásokat támogató térinformatikai rendszer kialakítása / Development of a geographical information system to support archaeological and historical research áll. ö.díj. Felvétel: 2023
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Lovas Tamás Pontfelhők feldolgozásának automatizálása közlekedési alkalmazások támogatására / Automating point cloud processing to support transport applications áll. ö.díj. Felvétel: 2023
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Kugler Zsófia Magyarország talajnedvességének és belvizes folyamatainak távérzékeléses vizsgálata áll. ö.díj. Felvétel: 2023
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Kollár Dénes Hegesztéstechnológia figyelembevétele lemezes acélszerkezetek méretezésénél / Consideration of welding technology in the design of plated steel structures áll. ö.díj. Felvétel: 2023
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Dunai László Meglévő acélhidak fáradásvizsgálata megbízhatósági analízis alapján Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2023
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Németh Róbert Károly Szakaszonként lineárisan rugalmas szerkezetek modális dinamikus válaszainak összegzése / Summation of modal dynamic responses of piecewise linear elastic structures Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2023
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Kozma Zsolt A természetalapú vízmegtartó megoldások és a fenntartható tájhasználat hidrológiai értékelése / Hydrological analysis of natural water retention measures and sustainable land management Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2023
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Hajnal Géza, Dr. Szieberth Dénes A Hévízi-tó és térségének hidrogeológiai vizsgálata / Hydrogeological Investigation of the Hévíz Lake and it's Surroundings áll. ö.díj. Felvétel: 2023
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Krámer Tamás Tóparti vízszintingadozás és hullámzás szimuláció-alapú meghatározása korlátozott meghajtási hosszak mellett / Simulation-based assessment of water level fluctuations and waves on the shores of fetch-limited lakes Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2023
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Nagy Balázs Történeti épületszerkezetek higrotermikus elemzése / Hygrothermal analysis of historical building constructions áll. ö.díj. Felvétel: 2023
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Hincz Krisztián Feszített kötél- és ponyvaszerkezetek optimális tervezése áll. ö.díj. Felvétel: 2023
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Sólyom Sándor Szálerősítésű polimer (FRP) betétek tapadása betonban és ennek hatása a használhatósági határállapotra / Bond of FRP bars in concrete and its effect on serviceability behavior of reinforced concrete elements áll. ö.díj. Felvétel: 2023
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Völgyesi Lajos Méréstechnikában használt matematikai módszerek alkalmazása a zavarok kiszűrésére precíziós Eötvös-inga méréseknél / The use of mathematical methods in metrology for the elimination of disturbances in precision torsion balance measurements áll. ö.díj. Felvétel: 2023
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Tóth Csaba Útpályaszerkezetek méretezési rendszerének fejlesztése / Developing a pavement design system Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2023
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Lógó János, Matteo Bruggi Multi-constrained optimization of reticulated shells and spatial trusses áll. ö.díj. Felvétel: 2023
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Juhász János Attila A mikromobilitási szolgáltatások beillesztése a városi közlekedési rendszerbe / Integrating micro-mobility services into the urban transport system Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2023
Abszolutorium:
Disszertáció:
2022
Név Témavezetõ Kutatási téma Felvétel Sarokpontok
Dr. Bagi Katalin Three-dimensional failure modes of masonry barrel vaults Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2022
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Salem Georges NEHME The effect of industrial and municipal wastewater on the durability of concrete Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2022
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Honti Márk A Duna vízhozamának előrejelzése az éghajlatváltozás és a társadalmi alkalmazkodás válaszainak függvényében / Discharge forecast for the Danube River under climate change and adaptive socioeconomic responses Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2022
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Kövesdi Balázs Géza Acélhidak numerikus modell alapú számításának méretezéselméleti vizsgálata / Design theory for numerical model-based analysis of steel bridges áll. ö.díj. Felvétel: 2022
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Baranya Sándor Árvizek hatása a folyómedrek alakjára / Impact of floods on river morphology Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2022
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Somodi Balázs Hibrid acél lemezes szerkezetek méretezéselmélete / Design theory for hybrid steel plate girders Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2022
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Barsi Árpád Városi felszínborítottsági térképezés nagyfelbontású űrfelvételeken mélytanulásos módszerekkel / Urban Land Cover Classification Techniques Using Deep Learning Based on VHR Satellite Imagery Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2022
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Kádár István Biopolimeres talajkezelés geotechnikai alkalmazása // Biopolymers for soil improvement in geotechnical engineering Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2022
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Nemes Rita Új módszertan fejlesztése szerkezeti anyagok roncsolásmentes vizsgálataira / Development of new methodology for non-destructive testing of construction materials Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2022
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Haris István Téglaelemek és falazat numerikus és kísérleti vizsgálata / Numerical and experimental analysis of ceramic masonry units and masonry áll. ö.díj. Felvétel: 2022
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Fenyvesi Olivér Early Age Cracking in Recycled Aggregate Concrete Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2022
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Kovács Flórián Magasabb rendben szimmetrikus objektumok szerkezeti analízise áll. ö.díj. Felvétel: 2022
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Vásárhelyi Balázs Influence of heating on the rock mechanical parameters Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2022
Abszolutorium:
Disszertáció:
áll. ö.díj. Felvétel: 2022
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Szilágyi József Kisvízgyűjtők csapadék-lefolyás kapcsolatának modellezése / Rainfall-runoff modeling of small watersheds in Hungary áll. ö.díj. Felvétel: 2022
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Vigh László Gergely Szerkezetek reziliens tervezése szélsőséges hatásokra (Resilient design of structures subjected to extrem effects) Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2022
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Patziger Miklós Közepes szennyvíztisztító telepek biológiai tisztítási fokozatának tervezési módszerfejlesztése / Design method development of the biological treatment stage of medium-sized wastewater treatment plants Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2022
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Vásárhelyi Balázs Kőzettestek mechanikai viselkedése és osztályozása tagoltságok geometriai jellemzői alapján áll. ö.díj. Felvétel: 2022
Abszolutorium:
Disszertáció:
áll. ö.díj. Felvétel: 2022
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Torma Péter Éghajlatváltozás hatása sekély tavak áramlási és hőmérsékleti viszonyaira / Hydrodynamics and thermal structure of shallow lakes under climate change áll. ö.díj. Felvétel: 2022
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Völgyi István Krisztián Csavarozott gerendatoldások imperfekciójának viselkedésre gyakorolt hatásának meghatározása és minimalizálása / Determine and minimize the influence of bolted connections with imperfections on the behaviour of an assembled RC girder Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2022
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Balázs L. György Properties and durability of slurry infiltrated fiber concrete (SIFCON) Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2022
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Török Ákos Kőben kialakított műemléki jelentőségű üregek mérnökgeológiája / Engineering geology of underground heritage sites áll. ö.díj. Felvétel: 2022
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Hlavička Viktor Kiegészítő anyag tartalmú zúzott beton, mint adalékanyag hatása az új beton tűzállóságára / The effect of recycled additive containing concrete as aggregates on the fire resistance of new concrete Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2022
Abszolutorium:
Disszertáció:
2021
Név Témavezetõ Kutatási téma Felvétel Sarokpontok
Dr. Lovas Tamás Földi lézerszkennelés mérnökgeodéziai célú alkalmazása - Terrestrial laser scanning in engieering survey Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2021
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Mahler András Talajerősítő hatás becslése empirikus módszerrel / Estimation of soil amplification using empirical method Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2021
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Hegyi Péter Hőszigetelő anyagba ágyazott vékonyfalú acélszerkezetek viselkedése / Behaviour of heat insulation material encased thin-walled steel structures Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2021
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Honti Márk Fenntartható vízgyűjtőgazdálkodás adatszegény környezetben / Sustainable catchment management in data-poor environments Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2021
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Szilágyi József Regionális párolgás becslése áll. ö.díj. Felvétel: 2021
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Seres Noémi Szálerősítésű polimer anyagú bordával merevített acél lemezes szerkezetek stabilitási viselkedésének vizsgálata / Stability behavior of steel plated structures using fiber reinforced polymer (FRP) stiffeners áll. ö.díj. Felvétel: 2021
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Almássy Kornél Tamás Városi úthálózatok burkolatgazdálkodási rendszereinek fejlesztése / Optimization methods of the pavement management systems of the city road network Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2021
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Rózsa Szabolcs Nagyméretű szerkezetek monitorozása GNSS vevők és inerciális szenzorok integrálásával (Structural health monitoring of large structures with the fusion of GNSS and inertial observations) Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2021
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Lovas Tamás Földi lézerszkennelés alkalmazása régészeti dokumentációban Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2021
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Nagy Balázs Épületszerkezetek szemantikus épületinformációs modellezés alapú higrotermikus értékelése / Semantic building information modelling based hygrothermal evaluation of building constructions áll. ö.díj. Felvétel: 2021
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Barsi Árpád Mesterséges intelligencia a térképi adatok kezelésében / Artificial intelligence in map data management áll. ö.díj. Felvétel: 2021
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Takács Bence Pontfelhők automatizált feldolgozása és kiértékelése / Automated point cloud data processing and interpretation áll. ö.díj. Felvétel: 2021
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Baranya Sándor Műanyag hulladék vándorlásának vizsgálata folyókban / Analysis of plastic pollution transport in rivers Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2021
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Dunai László Fenntartható öszvérfödém- és keretszerkezet – szerkezeti viselkedés és méretezés / Sustainable composite floor and frame system – structural behaviour and design áll. ö.díj. Felvétel: 2021
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Almássy Kornél Tamás Aszfaltkeverékek teljesítményének statisztikai és sztochasztikus vizsgálata a fázisos összetétel függvényében / Statistical and stochastic testing of asphalt mixture performance as a function of phase composition áll. ö.díj. Felvétel: 2021
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Török Ákos Kőzetek tulajdonságainak roncsolásmentes meghatározása Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2021
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Koris Kálmán, Marek SALAMAK The Algorithm for Generating Analytical Models Using BIM and 3D Reconstruction Techniques. egyéb ö.díj Felvétel: 2021
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Vásárhelyi Balázs Kőzetek törésmechanikai vizsgálata elméleti és gyakorlati módszerekkel, különös tekintettel a kőzetek törési határfeltételére / Theoretical and experimental investigation of the rock fracture mechanics, focusing on the failure criteria on the intact rock Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2021
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Laky Dóra Ivóvízkezelő technológiák optimalizálása a 2020/2184-es EU Direktíva előírásainak biztosítására // Optimization of drinking water treatment technologies to ensure the requirements of EU Directive 2020/2184 Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2021
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Görög Péter Bányarézsűk állékonysága / Stability of open-pit mines áll. ö.díj. Felvétel: 2021
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Bögöly Gyula A szerkezetföldtan szerepe a sziklarézsűk vizsgálatában / Analysis of the role of structural geology in rock slope engineering Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2021
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Kovács Tamás Szálerősítésű polimer (FRP) betétekkel vasalt betonelemek erőtani viselkedése / Structural behaviour of concrete members with embedded fibre reinforced polymer (FRP) bars áll. ö.díj. Felvétel: 2021
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Balázs L. György 3D betonnyomtatás – anyagszerkezeti tulajdonságok / 3D Printed Concrete - Material Aspects Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2021
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Földváry Lóránt Magassági referencia felületek korszerűsítése műholdas geodéziai módszerekkel / Modernisation of height reference systems involving space geodetic technologies áll. ö.díj. Felvétel: 2021
Abszolutorium:
Disszertáció:
2020
Név Témavezetõ Kutatási téma Felvétel Sarokpontok
Dr. Ádány Sándor Vékonyfalú szerkezetek és szerkezeti elemek vizsgálata modális dekompozícióval / Analysis of thin-walled structures and structural members by using modal decomposition Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2020
Abszolutorium: 2024
Disszertáció:
Dr. Rózsa Szabolcs Nagypontosságú abszolút értelmű műholdas helymeghatározás ciklustöbbértelműségek feloldásával (Advanced Precise Point Positioning with Ambiguity Resolution using GNSS) áll. ö.díj. Felvétel: 2020
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Juhász János Attila Simulation-based capacity and operational analysis of certain circular intersections Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2020
Abszolutorium: 2023
Disszertáció: 2024
Dr. Szendefy János Üveghab-granulátum mechanikai tulajdonságainak meghatározása (Determination of the mechanical properties of the foamglass aggregate) Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2020
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Kovács Tamás A tapadás hatása feszített vasbeton szerkezeti elemek erőtani viselkedésére (Influence of bond on the structural behaviour of prestressed concrete members) Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2020
Abszolutorium: 2024
Disszertáció:
Dr. Rozgonyi-Boissinot Nikoletta Porózus mészkövek reológiai viselkedésének vizsgálata Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2020
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Németh Róbert Károly Characterisation of the numerical damping in the modal analysis of the forced vibrations of piecewise linear elastic structures Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2020
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Krámer Tamás Töltésezett síkvidéki folyók árvízi kockázatértékelése / Flood risk analysis of lowland rivers with levees áll. ö.díj. Felvétel: 2020
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Varga Gabriella Hulladéklerakók geotechnikai és biogeotechnikai vizsgálata / Geotechnical and Biogeotechnical Aspects of Landfills Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2020
Abszolutorium: 2024
Disszertáció:
Dr. Fenyvesi Olivér Újrahasznosított adalékanyagú betonok életcikluselemzése különböző betontervezési módszerek esetén / LCA of recyled aggregate concrete using different mixture design methods Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2020
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Bojtár Imre Az emberi koponya vizsgálata dinamikus hatásokra áll. ö.díj. Felvétel: 2020
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Krámer Tamás Talajbeszivárgás hatása folyók árhullámaira / Effect of soil infiltration on river floods Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2020
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Bögöly Gyula Sziklarézsűk stabilitásának valószínűségi elvű vizsgálata (Probabilistic analysis of rock slope stability) áll. ö.díj. Felvétel: 2020
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Salem Georges NEHME Behavior and design of steel fiber reinforced concrete slabs (SRFC) Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2020
Abszolutorium:
Disszertáció:
Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2020
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Lógó János, Matteo Bruggi Multi-scale topology optimization with graded microstructures Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2020
Abszolutorium: 2024
Disszertáció: 2024
Dr. Kopecskó Katalin A kiegészítőanyag-tartalom hatása a transzportfolyamatokra betonokban (Effect of supplementary materials on transport properties of cementitious materials) Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2020
Abszolutorium: 2024
Disszertáció:
Dr. Rózsa Szabolcs A légköri vízgőztartalom meghatározása GNSS technikával (Remote sensing the atmospheric water vapour using GNSS) Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2020
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Dunai László Innovatív trapézlemez gerincű öszvér és hibrid tartók horpadása / Buckling of innovativ composite and hybrid girders with corrugated steel webs Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2020
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Bögöly Gyula Kőanyaghalmazok viselkedést befolyásoló tényezők elemzése / Analysis of influential factors of the behaviour of aggregates áll. ö.díj. Felvétel: 2020
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Torma Péter Tavi légkör-víz határfelület turbulens folyamatainak vizsgálata / Turbulent processes at the air-lake interface áll. ö.díj. Felvétel: 2020
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Völgyesi Lajos Műholdradar alapú magyarországi mozgásvizsgálati rendszer kialakítása és geodéziai, geodinamikai alkalmazása áll. ö.díj. Felvétel: 2020
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Mahler András Útpályaszerkezet-talaj kölcsönhatásának numerikus modellezése (Numerical modelling of pavement-subsoil interaction) Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2020
Abszolutorium: 2024
Disszertáció:
Dr. Knolmár Marcell A klímaváltozás hatása a csapadékcsatorna-hálózatok működésére / Impact of Climate Change on the Operation of Storm Sewer Networks Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2020
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Török Ákos Balatoni magaspartok állékonysága (Slope Stability of High Banks at Lake Balaton) áll. ö.díj. Felvétel: 2020
Abszolutorium: 2024
Disszertáció:
Dr. Tóth Csaba Útpályaszerkezetek méretezési rendszerének fejlesztése / Developing a pavement design system áll. ö.díj. Felvétel: 2020
Abszolutorium: 2022
Disszertáció:
Dr. Kollár László Billegő szerkezetek földrengésvizsgálata (Rocking mechanisms subjected to earthquakes) Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2020
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Salem Georges NEHME Nagyszilárdságú öntömörödő betonok tervezése (Design of high strength self-compacting concrete) áll. ö.díj. Felvétel: 2020
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Clement Adrienne Felszíni vizek ökológiai és kémiai állapotát befolyásoló természetes és antropogén hatótényezők vizsgálata (Natural and anthropogenic factors influencing the ecological and chemical status of surface waters) áll. ö.díj. Felvétel: 2020
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Rózsa Szabolcs Környezeti paraméterek vizsgálata GNSS reflektometriával (GNSS reflectometry in environmental remote sensing) áll. ö.díj. Felvétel: 2020
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Csoma Rózsa Vízfolyás – talajvíz kölcsönhatás vizsgálata belterületen (The investigation of river-groundwater interaction in municipal area) áll. ö.díj. Felvétel: 2020
Abszolutorium: 2024
Disszertáció:
Dr. Koris Kálmán Smart health monitoring and automatic damage identification in RC bridge maintenance Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2020
Abszolutorium: 2024
Disszertáció:
Dr. Völgyi István Krisztián Vasbeton síklemezek átszúródási teherbírása / Punching resistance of RC slabs Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2020
Abszolutorium:
Disszertáció:
2019
Név Témavezetõ Kutatási téma Felvétel Sarokpontok
Dr. Károlyi György Szálas szerkezetű anyagok diszkrét mechanikai modellezése Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2019
Abszolutorium: 2023
Disszertáció: 2024
Dr. Tompai Zoltán Az altalaj és a földmű csillapítási tulajdonságainak hatása a pályaszerkezetre (The subsoil and subgrade resilient effect on the properties of the pavement structure) Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2019
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Orosz Csaba Fenntartható városi közlekedési rendszerek fejlesztése áll. ö.díj. Felvétel: 2019
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Török Ákos Numerical calculations and modelling of changes in stone and at stone/mortar interface Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2019
Abszolutorium: 2023
Disszertáció:
Dr. Majorosné Dr. Lublóy Éva Eszter Faanyagok korszerű tűzvédelme áll. ö.díj. Felvétel: 2019
Abszolutorium: 2023
Disszertáció:
Dr. Joó Attila László Vékonyfalú, hidegen alakított szerkezetek vizsgálata (Analysis of cold-formed thin-walled structures) Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2019
Abszolutorium: 2023
Disszertáció: 2024
Dr. Vigh László Gergely Robbantásnak kitett szerkezetek dinamikai analízise és a progresszív összeomlás vizsgálata Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2019
Abszolutorium: 2023
Disszertáció: 2023
Dr. Kopecskó Katalin Geopolimer kötőanyag ipari hulladékok felhasználásával (Geopolymer binder using industrial wastes) Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2019
Abszolutorium: 2023
Disszertáció: 2024
Dr. Nagy Gábor Vízoldali rézsűk állékonysági kérdései az alkalmazott talajok, technológiák és terhelések tekintetében / Stability of upstream slopes of embankments in terms of the applied soils, technologies and loads Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2019
Abszolutorium: 2023
Disszertáció:
Dr. Hajdu Miklós A tradícionális és modern projekt tervezési technikák összevonása / Merging traditional and modern project planning and scheduling techniques Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2019
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Barsi Árpád Önvezető járművek környezeti modelljének létrehozása mobil térképezés segítségével (Environmental model building for self-driving vehicles by mobile mapping) áll. ö.díj. Felvétel: 2019
Abszolutorium: 2023
Disszertáció:
Dr. Takács Bence Önvezető jármű helymeghatározásának integritása áll. ö.díj. Felvétel: 2019
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Kovács Nauzika Öszvérszerkezetű slim-floor födémrendszer vizsgálata – analízis és méretezés (Investigation of composite slim-floor system – analysis and design) Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2019
Abszolutorium: 2023
Disszertáció:
Dr. Koncsos László Alternatív árvízvédelmi megoldások stratégiai lehetőségeinek tudományos megalapozása áll. ö.díj. Felvétel: 2019
Abszolutorium: 2023
Disszertáció:
Dr. Török Ákos Granitoid jellegű kőzetek kőzetfizikai jellemzése áll. ö.díj. Felvétel: 2019
Abszolutorium: 2023
Disszertáció:
Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2019
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Hincz Krisztián Wind engineering of membrane structures Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2019
Abszolutorium: 2023
Disszertáció:
Dr. Kövesdi Balázs Géza Nagyszilárdságú acélszerkezetek horpadási és kihajlási ellenállása Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2019
Abszolutorium: 2023
Disszertáció: 2024
Dr. Szabó György Land Use Optimization based on National Spatial Data Infrastructure Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2019
Abszolutorium: 2022
Disszertáció: 2022
Dr. Nemes Rita Újrahasznosított anyagú és könnyű adalékanyagos betonok tartóssága (Durability and performance of concretes out of recycled or lightweight aggregates) Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2019
Abszolutorium: 2023
Disszertáció: 2024
Dr. Szalay Zsuzsa Városok hőhullámokkal kapcsolatos katasztrófa kockázat értékelése áll. ö.díj. Felvétel: 2019
Abszolutorium: 2023
Disszertáció:
Dr. Görög Péter Kis szilárdságú kőzetek tartós terhelésének vizsgálata laboratóriumi és numerikus modellezéssel (Creep behaviour of weak rocks, experimental and numerical modelling) Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2019
Abszolutorium: 2023
Disszertáció:
Dr. Józsa János, Dr. Erős Tibor Folyami élőhelyek hidromorfológiai vizsgálata mikro- és mezoléptékben (Hydromorphological analysis of riverine habitats on micro and meso-scale) áll. ö.díj. Felvétel: 2019
Abszolutorium: 2023
Disszertáció: 2024
2018
Név Témavezetõ Kutatási téma Felvétel Sarokpontok
Dr. Majorosné Dr. Lublóy Éva Eszter Vasbeton keretszerkezetek paraméteres vizsgálata tűzhatásra Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2018
Abszolutorium: 2022
Disszertáció: 2023
Dr. Salem Georges NEHME Bontottbeton-adalékanyag alkalmazása szerkezeti betonokhoz Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2018
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Szendefy János Stabilizált talajok reziliens modulusa a talajszívás függvényében áll. ö.díj. Felvétel: 2018
Abszolutorium: 2023
Disszertáció:
Dr. Bagi Katalin Berepedt falazott boltozatok diszkrét elemes mechanikai vizsgálata Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2018
Abszolutorium: 2023
Disszertáció:
Dr. Tóth Csaba Klimatikus hatások figyelembevétele az aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése során Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2018
Abszolutorium: 2021
Disszertáció: 2023
Dr. Baranya Sándor Folyami áramlás és mederfenék kölcsönhatásának vizsgálata áll. ö.díj. Felvétel: 2018
Abszolutorium: 2022
Disszertáció: 2024
Dr. Józsa János Összetett geometriájú műtárgyak körüli áramlási és morfodinamikai folyamatok kísérleti vizsgálata áll. ö.díj. Felvétel: 2018
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Ádány Sándor Az elmozduláskorlátozott végeselemmódszer fejlesztése és alkalmazása Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2018
Abszolutorium: 2022
Disszertáció: 2023
Dr. Szendefy János Talajfizikai jellemzők hőmérséklet változásának hatására történő változásának vizsgálata laboratóriumi és numerikus modellezéssel Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2018
Abszolutorium: 2022
Disszertáció:
Dr. Mahler András Mélyépítési műtárgyak hatása a földrengéskori talajválaszra áll. ö.díj. Felvétel: 2018
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Nagy László Masodlagos pórusok kialakulása kötött talajokban áll. ö.díj. Felvétel: 2018
Abszolutorium: 2023
Disszertáció: 2024
Dr. Török Ákos Nano-adalékanyagokat tartalmazó habarcsok fizikai tulajdonsága és időállósága áll. ö.díj. Felvétel: 2018
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Vásárhelyi Balázs Kőzetek mechanikai viselkedése a hőmérséklet és a víztartalom függvényében áll. ö.díj. Felvétel: 2018
Abszolutorium: 2022
Disszertáció:
Dr. Szendefy János Kavicscölöpözéssel készülő talajjavítás numerikus modellezése Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2018
Abszolutorium: 2022
Disszertáció: 2023
Dr. Szilágyi József Kisvízgyűjtők csapadék-lefolyás kapcsolatának modellezése áll. ö.díj. Felvétel: 2018
Abszolutorium: 2022
Disszertáció: 2023
Dr. Kovács Nauzika Innovatív nyírt kapcsolóelemekkel kialakított trapézgerincű öszvérgerendák vizsgálata áll. ö.díj. Felvétel: 2018
Abszolutorium: 2022
Disszertáció:
Dr. Baranya Sándor Folyami lebegtetett hordalékvándorlás vizsgálata áll. ö.díj. Felvétel: 2018
Abszolutorium: 2022
Disszertáció: 2024
Dr. Lengyel András Szénszálas műanyaggal megerősített fagerendák végeselemes vizsgálata Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2018
Abszolutorium: 2022
Disszertáció: 2023
2017
Név Témavezetõ Kutatási téma Felvétel Sarokpontok
Dr. Nemes Rita Green Self Compacting High-Performance Concrete (GSCHPC) Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2017
Abszolutorium: 2019
Disszertáció: 2019
Dr. Kopecskó Katalin Biocorrosion of radioactive waste glass container under environmental conditions Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2017
Abszolutorium: 2021
Disszertáció: 2022
Dr. Balázs L. György Behaviour of concrete at elevated temperatures with respect to shear failure Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2017
Abszolutorium: 2020
Disszertáció: 2021
Dr. Szabó Kálmán Gábor Hydraulic aspects of unsteady nonlinear channel waves Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2017
Abszolutorium: 2021
Disszertáció: 2022
Dr. Fenyvesi Olivér Környezettudatos építőanyagok biomimetikus/bionikus megközelítésben áll. ö.díj. Felvétel: 2017
Abszolutorium: 2021
Disszertáció: 2023
Dr. Bocz Péter, Dr. Augusztinovicz Fülöp A vasúti pályaszerkezeti elemek környezetet terhelő zaj- és rezgéshatásai és azok csökkentése (The noise and vibration effects and reduction methods of railway track elements) áll. ö.díj. Felvétel: 2017
Abszolutorium: 2021
Disszertáció: 2024
Dr. Kozma Zsolt Az ökoszisztéma-szolgálatások vízgazdálkodási vonatkozásai áll. ö.díj. Felvétel: 2017
Abszolutorium: 2021
Disszertáció:
Dr. Joó Attila László Development of external bracing system to strengthen existing multi-story buildings in earthquake areas Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2017
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Baranya Sándor Folyami élőhely-hidraulikai vizsgálati módszerek fejlesztése áll. ö.díj. Felvétel: 2017
Abszolutorium: 2021
Disszertáció: 2022
Dr. Görög Péter Engineering geological evaluation of cellars using numerical methods Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2017
Abszolutorium: 2022
Disszertáció:
Dr. Joó Attila László Acél rácsos szerkezetek méretezési kérdései különös tekintettel a szélteherre áll. ö.díj. Felvétel: 2017
Abszolutorium: 2022
Disszertáció:
áll. ö.díj. Felvétel: 2017
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Ádány Sándor Lateral torsional buckling of thin-walled beams with asymmetric cross-sections Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2017
Abszolutorium: 2021
Disszertáció: 2022
Dr. Tóth Csaba Környezettudatosan tervezett útburkolatok és közutak: fenntarthatóság alapú értékelő rendszerek elemzése áll. ö.díj. Felvétel: 2017
Abszolutorium: 2022
Disszertáció:
Dr. Barsi Árpád Autonóm járművek térinformatikai támogatása áll. ö.díj. Felvétel: 2017
Abszolutorium: 2021
Disszertáció: 2023
Dr. Haris István Fal-födém típusú monolit vasbeton kapcsolatok kísérleti és numerikus vizsgálata áll. ö.díj. Felvétel: 2017
Abszolutorium: 2021
Disszertáció: 2024
Dr. Vásárhelyi Balázs Assessment of the tunneling-soil-structure interaction (TSSI) in urban area due to underground excavation (mechanized excavation) Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2017
Abszolutorium: 2021
Disszertáció: 2023
Dr. Krámer Tamás Sekély tavi egyedi és csoportos vízinövényzet-foltok hidrodinamikai hatásai áll. ö.díj. Felvétel: 2017
Abszolutorium: 2021
Disszertáció:
Dr. Görög Péter Boltozott kőszerkezetű hidak szerkezeti viselkedésének jellemzése az anyagtulajdonságok függvényében áll. ö.díj. Felvétel: 2017
Abszolutorium:
Disszertáció:
2016
Név Témavezetõ Kutatási téma Felvétel Sarokpontok
Dr. Rózsa Szabolcs Kéregmozgások meghatározása GNSS és műholdradar-interferometriai mérések szélsőpontosságú együttes alkalmazásával áll. ö.díj Felvétel: 2016
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Tóth Gyula A helyi függőleges irányának szélsőpontosságú meghatározása és felhasználása a geoidmeghatározásban levelező Felvétel: 2016
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Baranya Sándor Folyami görgetetthordalék-szállítás vizsgálata levelező Felvétel: 2016
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Ádány Sándor Tégla- és kőboltozatú ferde hidak mechanikája áll. ö.díj. Felvétel: 2016
Abszolutorium: 2020
Disszertáció: 2022
Dr. Fülöp Roland Víziközmű-hálózatok rekonstrukciójának gazdasági kockázatai levelező Felvétel: 2016
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Németh Róbert Károly Szakaszonként lineáris szerkezetek modellezése, analitikus és numerikus rezgésvizsgálata áll. ö.díj. Felvétel: 2016
Abszolutorium: 2020
Disszertáció: 2024
Dr. Bojtár Imre Az emberi koponya vizsgálata dinamikus hatásokra áll. ö.díj. Felvétel: 2016
Abszolutorium: 2021
Disszertáció: 2022
Dr. Majorosné Dr. Lublóy Éva Eszter High strength concrete at high tempereture (Nagyszilárdságú betonok viselkedése magas hőmérséklet hatására) Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2016
Abszolutorium: 2020
Disszertáció: 2022
Dr. Clement Adrienne Az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó városi csapadékvíz-gazdálkodás mérési és tervezési eszközeinek kidolgozása áll. ö.díj. Felvétel: 2016
Abszolutorium: 2020
Disszertáció:
Dr. Rozgonyi-Boissinot Nikoletta Felület menti nyírószilárdságot befolyásoló tényezők vizsgálata áll. ö.díj. Felvétel: 2016
Abszolutorium: 2020
Disszertáció:
Képzés: 3 éves
2016
Név Témavezetõ Kutatási téma Felvétel Sarokpontok
Dr. Rózsa Szabolcs, Dr. Vanek Bálint Mozgó platformok hely- és helyzetmeghatározása műholdas navigációs rendszerek és inerciális szenzorok együttes alkalmazásával levelező Felvétel: 2016
Abszolutorium: 2019
Disszertáció:
Dr. Kovács Nauzika Újszerű nyírt kapcsolatú öszvérgerendák statikus és ciklikus viselkedésének vizsgálata áll. ö.díj. Felvétel: 2016
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Móczár Balázs Cölöpökkel merevített talajra épített lemezalapozás térbeli numerikus vizsgálata áll. ö.díj. Felvétel: 2016
Abszolutorium: 2020
Disszertáció:
Dr. Patziger Miklós Szennyvíztisztító telepek levegőztetett műtárgyainak áramlástani vizsgálata áll. ö.díj. Felvétel: 2016
Abszolutorium: 2019
Disszertáció:
Dr. Kövesdi Balázs Géza Különösen nagyszilárdságú acél szerkezeti elemek fáradási viselkedésének vizsgálata levelező (ősztől áll. ö.díj) Felvétel: 2016
Abszolutorium: 2019
Disszertáció: 2021
Dr. Orosz Csaba Fenntartható városi közlekedési rendszerek fejlesztése levelező Felvétel: 2016
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Balázs L. György Nem acél anyagú betétekkel készült betonelem nyírási teherbírása (Shear behaviour of concrete elements with non-metallic reinforcement) levelező Felvétel: 2016
Abszolutorium:
Disszertáció:
2015
Név Témavezetõ Kutatási téma Felvétel Sarokpontok
Dr. Schuchmann Gábor Jelzőlámpás körforgalmak kapacitásának vizsgálata szimulációval levelező Felvétel: 2015
Abszolutorium: 2018
Disszertáció:
Dr. Fülöp Roland Vízellátó rendszerek üzemirányítása a költséghatékonyság és az energiatakarékosság tükrében áll. ö.díj. Felvétel: 2015
Abszolutorium: 2020
Disszertáció: 2023
Dr. Krámer Tamás Tavi morfodinamika modellezése az eltérő tér- és időléptékek kölcsönhatásában áll. ö.díj. Felvétel: 2015
Abszolutorium: 2018
Disszertáció:
Dr. Török Ákos Vulkanikus kőzetek halmazszilárdsági, szilárdsági és időállósági tulajdonságainak összefüggése áll. ö.díj. Felvétel: 2015
Abszolutorium: 2018
Disszertáció: 2021
Dr. Laky Dóra Bioelektrokémiai denitrifikáció az ivóvíztisztításban kari ö.díj. Felvétel: 2015
Abszolutorium: 2018
Disszertáció:
Dr. Hajnal Géza Szivárgási tényező meghatározása terepi vizsgálatokkal áll. ö.díj. Felvétel: 2015
Abszolutorium: 2018
Disszertáció: 2021
Dr. Bojtár Imre A mikroszerkezet hatása az anyag makroszintű viselkedésére áll. ö.díj. Felvétel: 2015
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Nemes Rita Kőszerű építőanyagok keménységének vizsgálata és modellezése áll. ö.díj. Felvétel: 2015
Abszolutorium: 2018
Disszertáció: 2021
Dr. Dunai László Profillemez-gerincű tartók stabilitásvizsgálata áll. ö.díj. Felvétel: 2015
Abszolutorium: 2017
Disszertáció: 2020
Dr. Szabó György Szocio-ökönómiai, környezeti, infrastrukturális jelenségek térinformációs rendszerekben történő modellezése levelező Felvétel: 2015
Abszolutorium: 2018
Disszertáció:
Dr. Rózsa Szabolcs GNSS észlelések troposzferikus hatásainak modellezése és meteorológiai alkalmazása áll. ö.díj. Felvétel: 2015
Abszolutorium: 2018
Disszertáció: 2022
Dr. Kövesdi Balázs Géza Hegesztéstechnológia hatása lemezes szerkezetek horpadására áll. ö.díj. Felvétel: 2015
Abszolutorium: 2018
Disszertáció: 2020
Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2015
Abszolutorium: 2019
Disszertáció: 2021
Dr. Juhász Attila XX. századi hadtörténeti objektum-rekonstrukció térinformatikai támogatása kari (ősztől áll.) ö.díj Felvétel: 2015
Abszolutorium: 2018
Disszertáció: 2019
Dr. Mahler András Porózus anyagokban történő vízmozgások laboratóriumi és numerikus vizsgálata kari ö.díj. Felvétel: 2015
Abszolutorium: 2018
Disszertáció:
Dr. Kollár László Tartószerkezet és altalaj kölcsönhatásának figyelembevétele a földrengési méretezésben áll. ö.díj. Felvétel: 2015
Abszolutorium: 2018
Disszertáció: 2020
Dr. Liegner Nándor A hézagnélküli vasúti vágányok és acélhidak kölcsönhatása a sínben ébredő hosszirányú erők tekintetében áll. ö.díj. Felvétel: 2015
Abszolutorium: 2018
Disszertáció:
Dr. Balázs L. György Szálerősítésű polimerek betonszerkezetek tartósságának fokozásához kari ö.díj. Felvétel: 2015
Abszolutorium: 2018
Disszertáció: 2021
Dr. Móczár Balázs Mély munkaterek határolásának térbeli numerikus vizsgálata a talaj és szerkezet kölcsönhatásának modellezésével áll. ö.díj. Felvétel: 2015
Abszolutorium: 2018
Disszertáció: 2023
2014
Név Témavezetõ Kutatási téma Felvétel Sarokpontok
Dr. Lógó János Topológiaoptimálás valószínűségi változóval adott peremfeltételek esetén egyéb (ősztől áll.) ö.díj Felvétel: 2014
Abszolutorium: 2017
Disszertáció:
Dr. Mahler András Hazai talajok megfolyósodási hajlamának vizsgálata áll. ö.díj. Felvétel: 2014
Abszolutorium: 2018
Disszertáció: 2022
Dr. Balázs L. György Szálerősítésű betonok áll. ö.díj. Felvétel: 2014
Abszolutorium: 2016
Disszertáció: 2017
Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2014
Abszolutorium: 2018
Disszertáció:
Dr. Vigh László Gergely, Dr. Krähling János Determination of intensity of historical earthquakes in moderate seismicity regions brazil ö.díj Felvétel: 2014
Abszolutorium: 2018
Disszertáció: 2019
Dr. Salem Georges NEHME Öntömörödő betonok porozitása (Influence of porosity on hardened properties of self-compacting concrete) Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2014
Abszolutorium: 2018
Disszertáció: 2018
Dr. Török Ákos Légszennyező anyagok hatása építőkövekre áll. ö.díj. Felvétel: 2014
Abszolutorium: 2018
Disszertáció: 2019
Dr. Patziger Miklós Eleveniszapos biológiai szennyvíztisztítási fokozat hatékony folyamatirányítása levelező Felvétel: 2014
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Schrancz Mihály BIM rendszer alkalmazásának feltételrendszere a Magyarországi gyakorlatban levelező Felvétel: 2014
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Fi István Hálózati forgalomlebonyolódás modellezése áll. ö.díj. Felvétel: 2014
Abszolutorium: 2017
Disszertáció: 2021
Dr. Majorosné Dr. Lublóy Éva Eszter Betonszerkezeteknél alkalmazott rögzítési technológiák vizsgálata áll. ö.díj. Felvétel: 2014
Abszolutorium: 2017
Disszertáció: 2020
Dr. Salem Georges NEHME Üvegoszlopok kísérleti vizsgálata rövid ideig ható központos nyomásra egyéb (ősztől áll.) ö.díj Felvétel: 2014
Abszolutorium: 2017
Disszertáció:
Dr. Mahler András Modelling the volumetric behaviour of compacted unsaturated soils subjected to shear loading Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2014
Abszolutorium: 2018
Disszertáció:
Dr. Földváry Lóránt A nehézségi erőtér időbeli változásainak vizsgálata műholdas gravimetriai módszerekkel egyéb (ősztől áll.) ö.díj Felvétel: 2014
Abszolutorium: 2017
Disszertáció:
Dr. Joó Attila László Könnyűszerkezetes burkolati rendszerek komplex méretezése áll. ö.díj. Felvétel: 2014
Abszolutorium: 2017
Disszertáció: 2020
Dr. Koncsos László Az aszály és a lehetséges alkalmazkodási módok vizsgálata integrált hidrológiai modellezéssel egyéb (ősztől áll.) ö.díj Felvétel: 2014
Abszolutorium: 2017
Disszertáció:
Dr. Stocker György Épületszerkezetek környezetfüggő passzív energiahasznosítása áll. ö.díj. Felvétel: 2014
Abszolutorium: 2017
Disszertáció: 2019
Dr. Baranya Sándor Folyami görgetetthordalék-szállítás vizsgálata egyéb ö.díj Felvétel: 2014
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Stocker György Az intelligens homlokzatok elemző vizsgálata, teljesítményadatok meghatározása, lehetséges szerepe az épület felújításokban levelező (ősztől áll. ö.díj) Felvétel: 2014
Abszolutorium: 2017
Disszertáció:
Dr. Lovas Tamás Lézerszkennelt pontfelhők illesztésének optimalizálása áll. ö.díj. Felvétel: 2014
Abszolutorium: 2017
Disszertáció: 2017
Dr. Tóth Csaba Élettartam-költség modellek alkalmazása az aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése során áll. ö.díj. Felvétel: 2014
Abszolutorium: 2017
Disszertáció: 2017
Dr. Bagi Katalin Berepedt falazott boltozatok diszkrét elemes mechanikai vizsgálata áll. ö.díj. Felvétel: 2014
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Török Ákos Kőzetek hőterhelésének vizsgálata áll. ö.díj. Felvétel: 2014
Abszolutorium:
Disszertáció:
Stipendium Hungaricum ö.díj Felvétel: 2014
Abszolutorium: 2018
Disszertáció:
Dr. Szendefy János Talajok dinamikus terheléshez tartozó alakváltozásának vizsgálata áll. ö.díj. Felvétel: 2014
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Szabó György Helyhezkötött információk WEB-es integrációja áll. ö.díj. Felvétel: 2014
Abszolutorium: 2017
Disszertáció: 2018
2013
Név Témavezetõ Kutatási téma Felvétel Sarokpontok
Dr. Vigh László Gergely Acélszerkezetű keretek integrált optimálása áll. ö.díj. Felvétel: 2013
Abszolutorium: 2016
Disszertáció: 2018
Dr. Bojtár Imre Hosszúidejű terhelés hatásának vizsgálata emberi fogpótlásokon és belső fixációs eszközökön levelező Felvétel: 2013
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Görög Péter Gránitos kőzetkörnyezet kőzetmechanikai jellemzése numerikus módszerek segítségével áll. ö.díj. Felvétel: 2013
Abszolutorium: 2018
Disszertáció:
Dr. Szabó Kálmán Gábor SPH-módszerek fejlesztése vízmérnöki áramlástani környezetben áll. ö.díj. Felvétel: 2013
Abszolutorium: 2016
Disszertáció: 2020
Dr. Dunai László Vékonyfalú acél rúd – könnyűbeton vegyes szerkezeti elemek stabilitási viselkedése áll. ö.díj. Felvétel: 2013
Abszolutorium: 2016
Disszertáció: 2017
Dr. Nagy László Talajok statisztikai paramétereinek vizsgálata a geotechnikai tervezésben áll. ö.díj. Felvétel: 2013
Abszolutorium:
Disszertáció: 2018
Dr. Hajnal Géza Repedezett kőzetek szivárgáshidraulikai vizsgálata áll. ö.díj. Felvétel: 2013
Abszolutorium: 2016
Disszertáció: 2018
Dr. Földváry Lóránt Globális geoidkép meghatározása GOCE műholdas gradiometriai mérések alapján áll. ö.díj. Felvétel: 2013
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Károlyi György Szerkezetdinamikai vizsgálatok ütközési teher esetében áll. ö.díj. Felvétel: 2013
Abszolutorium: 2016
Disszertáció: 2017
Dr. Bagi Katalin Falazott szerkezetek teherbírás-vizsgálata diszkrét elemes módszerrel áll. ö.díj. Felvétel: 2013
Abszolutorium: 2016
Disszertáció: 2018
Dr. Hajnal Géza Karsztos víztartók vízkészlet-visszapótlódási folyamatai levelező Felvétel: 2013
Abszolutorium: 2016
Disszertáció:
Dr. Nagy László Árvízvédelmi gátak diszperzitása áll. ö.díj. Felvétel: 2013
Abszolutorium: 2016
Disszertáció: 2017
Dr. Borosnyói Adorján Tapadás és használhatósági határállapotok vasbeton és szálerősítésű polimer (FRP) betétes beton szerkezetekben áll. ö.díj. Felvétel: 2013
Abszolutorium: 2016
Disszertáció:
Dr. Lovas Tamás Intelligens közlekedési rendszerek térinformatikai támogatása áll. ö.díj. Felvétel: 2013
Abszolutorium: 2017
Disszertáció:
Dr. Kövesdi Balázs Géza Különösen nagy szilárdságú acél szerkezeti elemek stabilitásvizsgálata áll. ö.díj. Felvétel: 2013
Abszolutorium: 2017
Disszertáció: 2018
Dr. Baranya Sándor Vegyes szemösszetételű folyómedrek morfodinamikai vizsgálata áll. ö.díj. Felvétel: 2013
Abszolutorium: 2016
Disszertáció: 2018
levelező Felvétel: 2013
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Horváth László Különösen nagy szilárdságú acél elemek nyírt csavaros kapcsolatainak vizsgálata áll. ö.díj. Felvétel: 2013
Abszolutorium: 2016
Disszertáció:
Dr. Bocz Péter A közúti vasutak jellegzetes avulási jelenségeinek, avulási törvényszerűségeinek feltárása, mérettűrések meghatározása áll. ö.díj. Felvétel: 2013
Abszolutorium: 2016
Disszertáció: 2018
2012
Név Témavezetõ Kutatási téma Felvétel Sarokpontok
Dr. Fi István Aszfaltkeverékek reológiai sajátosságai áll. ö.díj. Felvétel: 2012
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Papp Ferenc Az általánosított Ayrton-Perry formula kalibrálása összetett igénybevételnek kitett térbeli acélszerkezeti elemek méretezésre áll. ö.díj. Felvétel: 2012
Abszolutorium: 2015
Disszertáció: 2017
Dr. Görög Péter Kőboltozatok mérnökgeológiai jellemzése és numerikus modellezése áll. ö.díj. Felvétel: 2012
Abszolutorium: 2015
Disszertáció: 2016
Dr. Rózsa Szabolcs Automatizált geodéziai mérőrendszerek vizsgálata, és alkalmazása deformációmérésekre levelező Felvétel: 2012
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Barsi Árpád Objektumrekonstrukció orvosi képekből áll. ö.díj. Felvétel: 2012
Abszolutorium: 2015
Disszertáció: 2015
Dr. Clement Adrienne Felszíni vízminőségi monitoring rendszer elemzése és tervezése áll. ö.díj. Felvétel: 2012
Abszolutorium: 2015
Disszertáció: 2020
Dr. Patziger Miklós Előülepítő medencék áramlástani és leválasztási folyamatai levelező Felvétel: 2012
Abszolutorium: 2015
Disszertáció:
Dr. Lovas Tamás Mozgásminták térinformatikai vizsgálata áll. ö.díj. Felvétel: 2012
Abszolutorium: 2015
Disszertáció: 2015
Dr. Fi István Gyalogos mozgási és várakozási jelenségek vizsgálata közlekedéstervezési paraméterek meghatározására áll. ö.díj. Felvétel: 2012
Abszolutorium: 2015
Disszertáció: 2015
Dr. Kopecskó Katalin A kiegészítő anyag tartalom hatása a cementek kémiai ellenálló képességére áll. ö.díj. Felvétel: 2012
Abszolutorium: 2015
Disszertáció:
Dr. Bojtár Imre Emberi artériás érrendszer numerikus szimulációja áll. ö.díj. Felvétel: 2012
Abszolutorium: 2015
Disszertáció: 2017
Dr. Völgyesi Lajos Az égi vonatkoztatási rendszer gyakorlati megvalósításainak vizsgálata áll. ö.díj. Felvétel: 2012
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Lógó János Stochasztikus topológia optimálás feszültségi korlátok figyelembe vételével áll. ö.díj. Felvétel: 2012
Abszolutorium: 2015
Disszertáció: 2019
Dr. Kovács Nauzika, Miroslav Sýkora Tartószerkezetek megbízhatóságának vizsgálata extrém hóterhekre áll. ö.díj. Felvétel: 2012
Abszolutorium: 2016
Disszertáció: 2016
Dr. Szabó Kálmán Gábor Felszíni vizek Lagrange-féle folyadékdinamikai elemzése áll. ö.díj. Felvétel: 2012
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Vigh László Gergely Hidak földrengési vizsgálata mérsékelt szeizmicitású övezetekben áll. ö.díj. Felvétel: 2012
Abszolutorium: 2015
Disszertáció: 2016
Dr. Józsa János Transzportfolyamatok térbeli káoszjellemzői tavi áramlásokban áll. ö.díj. Felvétel: 2012
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Fi István A hajlékony útburkolatok felújítás-technológiájának vizsgálata áll. ö.díj. Felvétel: 2012
Abszolutorium: 2015
Disszertáció:
Dr. Laky Dóra Mélységi vizek tisztítására alkalmas technológiák vizsgálata műszaki és gazdasági szempontok alapján áll. ö.díj. Felvétel: 2012
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Fleit Ernő Kommunális szennyvizekkel megvalósított szimultán nitrifikáció és denitrifikáció kísérleti vizsgálata áll. ö.díj. Felvétel: 2012
Abszolutorium: 2015
Disszertáció:
2011
Név Témavezetõ Kutatási téma Felvétel Sarokpontok
Dr. Bojtár Imre Az emberi szem biomechanikai viselkedésének modellezése áll. ö.díj. Felvétel: 2011
Abszolutorium: 2014
Disszertáció: 2015
Dr. Dunai László Acél- és öszvérszerkezeti elemek és csomópontok lokális duktilitása áll. ö.díj. Felvétel: 2011
Abszolutorium:
Disszertáció: 2015
Dr. Nagy László Talajok statisztikai paramétereinek vizsgálata a geotechnikai tervezésben kari ö.díj. Felvétel: 2011
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Koncsos László A vízkészletek kritikus vízminőségi és mennyiségi állapotainak elemzése levelező Felvétel: 2011
Abszolutorium: 2014
Disszertáció:
Dr. Nagy László, Dr. Pusztai József Földmegtámasztó szerkezetek és talaj kölcsönhatásának vizsgálata áll. ö.díj. Felvétel: 2011
Abszolutorium: 2014
Disszertáció: 2016
Dr. Józsa János Jellegzónák kölcsönhatásának vizsgálata sekély tavakban áll. ö.díj. Felvétel: 2011
Abszolutorium: 2014
Disszertáció: 2015
Dr. Bódi István Nagyszilárdságú, vékony gerincű, feszített vasbeton gerendák analízise levelező Felvétel: 2011
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Bódi István Nagyszilárdságú, vékony gerincű, feszített vasbeton gerendák analízise levelező Felvétel: 2011
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Bojtár Imre Üveg törésmechanikai vizsgálata áll. ö.díj. Felvétel: 2011
Abszolutorium: 2014
Disszertáció: 2014
Dr. Tóth Elek DLA Épületszerkezetek avulásának vizsgálata kari ö.díj. Felvétel: 2011
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Józsa János Homokmedrű folyók hidromorfológiai vizsgálata levelező Felvétel: 2011
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Barsi Árpád Környezeti térinformatikai rendszer levelező Felvétel: 2011
Abszolutorium: 2014
Disszertáció:
Dr. Krámer Tamás Tavi hidrodinamikai folyamatok rövidtávú előrejelzése térbeli modellezéssel áll. ö.díj. Felvétel: 2011
Abszolutorium:
Disszertáció: 2016
2010
Név Témavezetõ Kutatási téma Felvétel Sarokpontok
Dr. Kisgyörgy Lajos Aszfaltkeverékek merevségvizsgálatainak összehasonlító értékelése levelező Felvétel: 2010
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Balázs L. György Anyagtulajdonságok roncsolásmentes meghatározása levelező Felvétel: 2010
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Török Ákos A 4-es metró Dunától keletre eső nyomvonala kőzetkörnyezetének mérnökgeológiai és vízföldtani értékelése áll. ö.díj. Felvétel: 2010
Abszolutorium: 2013
Disszertáció: 2016
Dr. Rozgonyi-Boissinot Nikoletta Kőzettestek tagoltság menti nyírószilárdsága áll. ö.díj. Felvétel: 2010
Abszolutorium: 2014
Disszertáció: 2016
Dr. Tóth Gyula A vertikális gravitációs gradiens számításához alkalmazható integrálok csonkítási tulajdonságainak vizsgálata levelező Felvétel: 2010
Abszolutorium: 2013
Disszertáció:
Dr. Károlyi György Rudak és rúdszerkezetek stabilitásvesztése különleges terhek hatására Felvétel: 2010
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Katula Levente Szabad formájú egyhéjú rúdszerkezetek automatizált tervezése áll. ö.díj. Felvétel: 2010
Abszolutorium: 2015
Disszertáció: 2018
Dr. Szilágyi József MODIS műholdképeken alapuló területi párolgásbecslési eljárások továbbfejlesztése levelező Felvétel: 2010
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Kopecskó Katalin Kőzetek időállósági tulajdonságainak változása mikrobiológiai szilárdítás hatására áll. ö.díj. Felvétel: 2010
Abszolutorium: 2013
Disszertáció: 2015
Dr. Kiss Rita M. Fa-beton öszvérszerkezetek vizsgálata levelező Felvétel: 2010
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Somlyódy László A numerikus módszerek és mesterséges intelligencia alkalmazások összekapcsolása a környezetmérnöki modellezésben. áll. ö.díj. Felvétel: 2010
Abszolutorium: 2014
Disszertáció: 2021
Dr. Lógó János Acél keretek képlékeny analízise és optimális tervezése rendkívüli teher esetén áll. ö.díj. Felvétel: 2010
Abszolutorium: 2013
Disszertáció: 2015
Dr. Dunai László Térbeli rácsos acélszerkezetek viselkedése és optimalizálása levelező Felvétel: 2010
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Farkas György Nagy szilárdságú, nagy teljesítőképességű betonok alkalmazása a szerkezetépítésben Felvétel: 2010
Abszolutorium: 2013
Disszertáció:
Dr. Kisgyörgy Lajos - levelező Felvétel: 2010
Abszolutorium: 2016
Disszertáció: 2022
Dr. Ádány Sándor Vékonyfalú rúdelemek tiszta stabilitásvesztési módjainak és kritikus terheinek meghatározása a végeselemmódszer segítségével Felvétel: 2010
Abszolutorium: 2013
Disszertáció:
Dr. Vigh László Gergely Kihajlásbiztos merevítő- és csillapítórendszer vizsgálata áll. ö.díj. Felvétel: 2010
Abszolutorium:
Disszertáció: 2014
2009
Név Témavezetõ Kutatási téma Felvétel Sarokpontok
Dr. Koncsos László Ökoszisztémák vízigényének és a talajvízháztartás kapcsolatának vizsgálata matematikai modell segítségével áll. ö.díj. Felvétel: 2009
Abszolutorium: 2013
Disszertáció:
Dr. Török Ákos A 4-es metró budai nyomvonala kőzetkörnyezetének mérnökgeológiai és vízföldtani értékelése áll. ö.díj. Felvétel: 2009
Abszolutorium: 2012
Disszertáció:
Dr. Koncsos László A természeti tőke megóvásának hosszú távú tervezése vízi ökoszisztémák esetében áll. ö.díj. Felvétel: 2009
Abszolutorium: 2012
Disszertáció:
Dr. Clement Adrienne Belterületi, csapadékvízzel közvetített diffúz terhelés meghatározása áll. ö.díj. Felvétel: 2009
Abszolutorium: 2012
Disszertáció:
Dr. Kovács Miklós Töltések alapozása és meredek rézsűk készítése geoműanyagos erősítéssel áll. ö.díj. Felvétel: 2009
Abszolutorium: 2013
Disszertáció:
Dr. Farkas György Vegyes feszítéssel készült feszített tartószerkezetek modellezése feltételes felvétel Felvétel: 2009
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Vigh László Gergely Teherhordó üvegszerkezetek áll. ö.díj. Felvétel: 2009
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Dunai László Korrodált acélszerkezetek vizsgálata áll. ö.díj. Felvétel: 2009
Abszolutorium: 2013
Disszertáció: 2014
Dr. Török Ákos Granitoid jellegű kőzetek kőzetfizikai jellemzése Felvétel: 2009
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Tóth Gyula Eötvös-inga mérések felhasználása a geoid magyarországi felületdarabjának pontosítására levelező Felvétel: 2009
Abszolutorium:
Disszertáció: 2016
Dr. Völgyesi Lajos Eötvös-inga mérések geodéziai hasznosítása áll. ö.díj. Felvétel: 2009
Abszolutorium: 2012
Disszertáció: 2013
Dr. Józsa János A kaotikus advekció szerepének vizsgálata vízfolyások elkeveredési folyamataiban áll. ö.díj. Felvétel: 2009
Abszolutorium: 2012
Disszertáció: 2016
2008
Név Témavezetõ Kutatási téma Felvétel Sarokpontok
Dr. Rózsa Szabolcs - Felvétel: 2008
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Kisgyörgy Lajos Fenntartható közlekedés tervezési módszertana Felvétel: 2008
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Lovas Tamás - levelező Felvétel: 2008
Abszolutorium: 2011
Disszertáció: 2011
Dr. Clement Adrienne Belterületi, csapadékvízzel közvetített diffúz terhelés meghatározása áll. ö.díj. Felvétel: 2008
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Somlyódy László Szennyvíztisztító telepi előülepítők leválasztási hatékonyságánk értékelése numerikus modellezéssel áll. ö.díj. Felvétel: 2008
Abszolutorium: 2011
Disszertáció: 2012
Dr. Hegedűs István A szél terhelő hatása rácsos toronyszerkezetekre áll. ö.díj. Felvétel: 2008
Abszolutorium: 2011
Disszertáció:
Dr. Kovács Miklós Műtárgyakhoz csatlakozó, továbbá több lépcsőben kiépülő töltések teherbírási és alakváltozási tulajdonságainak vizsgálata áll. ö.díj. Felvétel: 2008
Abszolutorium: 2011
Disszertáció:
Dr. Balázs L. György - Felvétel: 2008
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Barsi Árpád, Dr. Detrekői Ákos - áll. ö.díj. Felvétel: 2008
Abszolutorium: 2012
Disszertáció: 2013
Dr. Kisgyörgy Lajos Autópálya forgalomszabályozó rendszerek alkalmazási algoritmusainak kialakítása és ellenőrzése szimulációval kari ö.díj. Felvétel: 2008
Abszolutorium: 2010
Disszertáció:
Dr. Pusztai József Georáccsal erősített ágyazatok teherbírásának kérdései kari ö.díj. Felvétel: 2008
Abszolutorium: 2010
Disszertáció:
Dr. Fleit Ernő Különböző hordozóanyagokon kialakított biofilmek felhasználása a szennyvíztisztításban áll. ö.díj. Felvétel: 2008
Abszolutorium: 2011
Disszertáció:
Dr. Barsi Árpád - levelező Felvétel: 2008
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Török Ákos Műemléki kőkiegészítő anyagok komplex elemzése áll. ö.díj. Felvétel: 2008
Abszolutorium: 2011
Disszertáció: 2013
Dr. Kis Papp László - kari ö.díj. Felvétel: 2008
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Zsigovics István Beton roncsolásmentes nyomószilárdság becslése áll. ö.díj. Felvétel: 2008
Abszolutorium: 2011
Disszertáció: 2014
Dr. Józsa Zsuzsanna Kerámia burkolólapok csúszási tulajdonságai levelező Felvétel: 2008
Abszolutorium:
Disszertáció: 2017
Dr. Rózsa Szabolcs - áll. ö.díj. Felvétel: 2008
Abszolutorium: 2011
Disszertáció: 2015
2007
Név Témavezetõ Kutatási téma Felvétel Sarokpontok
Dr. Károlyi György Motorfehérjék mechanikai modellezése áll. ö.díj. Felvétel: 2007
Abszolutorium: 2010
Disszertáció: 2013
Dr. Török Ákos Komplex mérnökgeológiai vizsgálatok a Bátaapáti kis- és közepes radioaktív hulladéktároló építése során áll. ö.díj. Felvétel: 2007
Abszolutorium: 2023
Disszertáció: 2023
Dr. Takács Bence - Felvétel: 2007
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Bódi István Vasalt falazatok erőjátékának analízise áll. ö.díj. Felvétel: 2007
Abszolutorium: 2010
Disszertáció: 2012
Dr. Somlyódy László Azbesztcement csövek öregedésvizsgálata, élettartam meghatározása Felvétel: 2007
Abszolutorium:
Disszertáció: 2013
Dr. Józsa János Szél keltette sekélyvízi hullámzás vizsgálata és modellezése áll. ö.díj. Felvétel: 2007
Abszolutorium: 2010
Disszertáció: 2012
Dr. Szilágyi József Párolgásbecslési eljárások továbbfejlesztése a különböző léptékű vízmérlegszámításokban áll. ö.díj. Felvétel: 2007
Abszolutorium: 2010
Disszertáció: 2011
Dr. Dunai László Acél trapézlemez gerincű tartók vizsgálata áll. ö.díj. Felvétel: 2007
Abszolutorium: 2010
Disszertáció: 2010
Dr. Bojtár Imre A csont mikroszerkezetének mechanikai viselkedése a fogprotézis környezetében áll. ö.díj. Felvétel: 2007
Abszolutorium: 2010
Disszertáció: 2012
Dr. Földváry Lóránt - Felvétel: 2007
Abszolutorium:
Disszertáció: 2012
Dr. Bódi István Fa tartószerkezetek megerősítése feszített szénszálas anyagokkal áll. ö.díj. Felvétel: 2007
Abszolutorium: 2011
Disszertáció:
Dr. Lógó János Tartószerkezetek topológia optimálása stochasztikus peremfeltételek mellett Felvétel: 2007
Abszolutorium:
Disszertáció: 2011
Dr. Dunai László Magasépítési öszvérfödémek numerikus szimuláció alapú méretezése áll. ö.díj. Felvétel: 2007
Abszolutorium: 2011
Disszertáció: 2012
Dr. Bagi Katalin Falazott ívek numerikus vizsgálata Felvétel: 2007
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Kisgyörgy Lajos Tervezési minták alkalmazása a közlekedésépítésben Felvétel: 2007
Abszolutorium: 2010
Disszertáció:
Dr. Tóth Elek DLA Belső acélvázas homlokzati rendszer fejlesztése áll. ö.díj. Felvétel: 2007
Abszolutorium:
Disszertáció: 2011
2006
Név Témavezetõ Kutatási téma Felvétel Sarokpontok
Dr. Ádány Sándor Vékonyfalú szelvények stabilitásvesztésének vizsgálata áll. ö.díj. Felvétel: 2006
Abszolutorium:
Disszertáció: 2019
Dr. Hegedűs István Vasbeton lemezek átszúródási teherbírása áll. ö.díj. Felvétel: 2006
Abszolutorium:
Disszertáció: 2017
Dr. Farkas György - Felvétel: 2006
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Clement Adrienne Közutakról lefolyó csapadékvizek szennyeződésének vizsgálata áll. ö.díj. Felvétel: 2006
Abszolutorium: 2009
Disszertáció: 2011
Patonai Dénes DLA - Felvétel: 2006
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Kovács Miklós - Felvétel: 2006
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Salem Georges NEHME - áll. ö.díj. Felvétel: 2006
Abszolutorium: 2009
Disszertáció: 2009
Dr. Török Ákos - áll. ö.díj. Felvétel: 2006
Abszolutorium: 2016
Disszertáció:
Dr. Barsi Árpád - áll. ö.díj. Felvétel: 2006
Abszolutorium: 2009
Disszertáció: 2011
Dr. Hegedűs István A súrlódás szerepe a sátorszerkezetek teherviselésében áll. ö.díj. Felvétel: 2006
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Bojtár Imre Agyi aneurysma szilárdságtani vizsgálata ipari ö.díj Felvétel: 2006
Abszolutorium: 2009
Disszertáció:
Dr. Földváry Lóránt - áll. ö.díj. Felvétel: 2006
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Fi István - áll. ö.díj. Felvétel: 2006
Abszolutorium:
Disszertáció: 2008
Dr. Kazinczy László Ágyazatragasztási technológia elméleti és gyakorlati vizsgálata áll. ö.díj. Felvétel: 2006
Abszolutorium: 2009
Disszertáció: 2011
Dr. Barsi Árpád - áll. ö.díj. Felvétel: 2006
Abszolutorium: 2016
Disszertáció: 2018
Dr. Bojtár Imre Áramló közegben elhelyezkedő diszkrét elemek mechanikai viselkedésének vizsgálata áll. ö.díj. Felvétel: 2006
Abszolutorium: 2009
Disszertáció: 2011
Dr. Fi István Az utakat jellemző állapotadatok, mint valószínűségi változók alkalmazási lehetőségei Felvétel: 2006
Abszolutorium:
Disszertáció:
2005
Név Témavezetõ Kutatási téma Felvétel Sarokpontok
Dr. Hajnal Géza Urbanizációs hatásokat figyelembe vevő vízmérlegszámítás Felvétel: 2005
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Fi István Bitumentartalom meghatározása égetéssel és extrahálással áll. ö.díj. Felvétel: 2005
Abszolutorium: 2009
Disszertáció:
Dr. Ádám József - áll. ö.díj. Felvétel: 2005
Abszolutorium:
Disszertáció: 2014
Dr. Józsa Zsuzsanna Szálerősített könnyűbetonok áll. ö.díj. Felvétel: 2005
Abszolutorium: 2008
Disszertáció: 2012
Dr. Józsa Zsuzsanna Beton tartóssága áll. ö.díj. Felvétel: 2005
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Farkas György Kitöltő téglafallal merevített monolit vasbeton keret vizsgálata földrengés hatására Felvétel: 2005
Abszolutorium:
Disszertáció: 2013
Dr. Farkas József Alagútépítés a Kiscelli agyagban áll. ö.díj. Felvétel: 2005
Abszolutorium: 2008
Disszertáció: 2012
Dr. Barsi Árpád - Felvétel: 2005
Abszolutorium: 2007
Disszertáció:
Dr. Koncsos László - áll. ö.díj. Felvétel: 2005
Abszolutorium: 2008
Disszertáció: 2014
Dr. Török Ákos - Felvétel: 2005
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Józsa János - áll. ö.díj. Felvétel: 2005
Abszolutorium: 2008
Disszertáció: 2008
Dr. Gáspár Zsolt - Felvétel: 2005
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Barsi Árpád - áll. ö.díj. Felvétel: 2005
Abszolutorium: 2009
Disszertáció:
Dr. Koncsos László - Felvétel: 2005
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Györgyi József - áll. ö.díj. Felvétel: 2005
Abszolutorium:
Disszertáció: 2014
Dr. Barsi Árpád - Felvétel: 2005
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Fi István A változtatható jelzésképű táblák hatása a forgalomra áll. ö.díj. Felvétel: 2005
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Farkas József Felszínsüllyedések alagútak felett áll. ö.díj. Felvétel: 2005
Abszolutorium: 2008
Disszertáció:
Dr. Vörös Attila - Felvétel: 2005
Abszolutorium:
Disszertáció:
2004
Név Témavezetõ Kutatási téma Felvétel Sarokpontok
Dr. Kazinczy László - Felvétel: 2004
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Szilágyi Ferenc Gyökérzónás szennyvíztisztítás, és az ahhoz kapcsolódó előkezelési és utókezelési eljárások vizsgálata– az intenzifikálás lehetőségei Felvétel: 2004
Abszolutorium: 2008
Disszertáció: 2016
Kurutzné Dr. Kovács Márta - Felvétel: 2004
Abszolutorium: 2007
Disszertáció:
Dr. Fi István - áll. ö.díj. Felvétel: 2004
Abszolutorium: 2007
Disszertáció:
Dr. Farkas György - Felvétel: 2004
Abszolutorium: 2010
Disszertáció:
Dr. Krauter András - Felvétel: 2004
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Károlyi György - áll. ö.díj. Felvétel: 2004
Abszolutorium: 2007
Disszertáció: 2009
Dr. Kisgyörgy Lajos - Felvétel: 2004
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Fleit Ernő - áll. ö.díj. Felvétel: 2004
Abszolutorium: 2007
Disszertáció:
Dr. Józsa János - áll. ö.díj. Felvétel: 2004
Abszolutorium: 2007
Disszertáció:
Dr. Ádám József - áll. ö.díj. Felvétel: 2004
Abszolutorium:
Disszertáció: 2016
Dr. Szatmári István - Felvétel: 2004
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Licskó István - áll. ö.díj. Felvétel: 2004
Abszolutorium: 2007
Disszertáció:
Kurutzné Dr. Kovács Márta - áll. ö.díj. Felvétel: 2004
Abszolutorium: 2008
Disszertáció:
2003
Név Témavezetõ Kutatási téma Felvétel Sarokpontok
Dr. Koncsos László - áll. ö.díj. Felvétel: 2003
Abszolutorium: 2006
Disszertáció: 2013
Dr. Józsa János - áll. ö.díj. Felvétel: 2003
Abszolutorium: 2006
Disszertáció: 2010
Dr. Hegedűs István Neurális hálózatok szerkezetdiagnosztikai alkalmazása Felvétel: 2003
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Széll Mária - Felvétel: 2003
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Ijjas István - Felvétel: 2003
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Török Ákos - áll. ö.díj. Felvétel: 2003
Abszolutorium: 2006
Disszertáció: 2009
Dr. Farkas József - Felvétel: 2003
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Dunai László - Felvétel: 2003
Abszolutorium: 2006
Disszertáció: 2010
Dr. Ijjas István - Felvétel: 2003
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Barsi Árpád - áll. ö.díj. Felvétel: 2003
Abszolutorium: 2006
Disszertáció: 2008
Dr. Detrekői Ákos - Felvétel: 2003
Abszolutorium: 2006
Disszertáció: 2009
Dr. Bódi István - Felvétel: 2003
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Széll Mária A lakásépítésben alkalmazott iparosított – nem házgyári paneles –építésmódok környezettudatos felújítása. Felvétel: 2003
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Horváth László - Felvétel: 2003
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Lógó János Tartószerkezetek topológia optimálása különböző peremfeltételek mellett áll. ö.díj. Felvétel: 2003
Abszolutorium:
Disszertáció: 2010
Dr. Farkas József - áll. ö.díj. Felvétel: 2003
Abszolutorium: 2006
Disszertáció: 2006
Dr. Varga István - Felvétel: 2003
Abszolutorium:
Disszertáció:
Kurutzné Dr. Kovács Márta - áll. ö.díj. Felvétel: 2003
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Farkas József - áll. ö.díj. Felvétel: 2003
Abszolutorium: 2006
Disszertáció: 2009
levelező Felvétel: 2003
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Józsa Zsuzsanna Faszerkezetek megerősítésének korszerű lehetőségei áll. ö.díj. Felvétel: 2003
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Papp Ferenc - Felvétel: 2003
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Völgyesi Lajos - áll. ö.díj. Felvétel: 2003
Abszolutorium: 2006
Disszertáció: 2008
2002
Név Témavezetõ Kutatási téma Felvétel Sarokpontok
Dr. Török Ákos - áll. ö.díj. Felvétel: 2002
Abszolutorium: 2005
Disszertáció: 2009
Dr. Dunai László - Felvétel: 2002
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Farkas József - Felvétel: 2002
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Ádám József - áll. ö.díj. Felvétel: 2002
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Licskó István - áll. ö.díj. Felvétel: 2002
Abszolutorium:
Disszertáció: 2010
Dr. Józsa Zsuzsanna - áll. ö.díj. Felvétel: 2002
Abszolutorium: 2005
Disszertáció: 2006
Dr. Fi István Pályaszerkezetek élettartam és életciklus-költség alapján történő értékelése a fundamentális paraméterek figyelembevételével áll. ö.díj. Felvétel: 2002
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Bojtár Imre - áll. ö.díj. Felvétel: 2002
Abszolutorium: 2005
Disszertáció:
Dr. Detrekői Ákos - Felvétel: 2002
Abszolutorium: 2005
Disszertáció:
Dr. Detrekői Ákos - áll. ö.díj. Felvétel: 2002
Abszolutorium: 2005
Disszertáció: 2009
Dr. Rátky István - áll. ö.díj. Felvétel: 2002
Abszolutorium: 2011
Disszertáció:
Dr. Farkas György - Felvétel: 2002
Abszolutorium: 2005
Disszertáció: 2011
2001
Név Témavezetõ Kutatási téma Felvétel Sarokpontok
Dr. Detrekői Ákos - Felvétel: 2001
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Fi István - áll. ö.díj. Felvétel: 2001
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Detrekői Ákos - áll. ö.díj. Felvétel: 2001
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Széll Mária - áll. ö.díj. Felvétel: 2001
Abszolutorium: 2005
Disszertáció: 2008
Dr. Szilágyi József, Dr. Kontur István - Felvétel: 2001
Abszolutorium:
Disszertáció: 2009
Dr. Istvánovics Vera - Felvétel: 2001
Abszolutorium:
Disszertáció: 2008
Dr. Hegedűs István A szél dinamikus hatása nagyfesztávú hídszerkezetekre Felvétel: 2001
Abszolutorium: 2004
Disszertáció: 2012
Dr. Dunai László - Felvétel: 2001
Abszolutorium: 2004
Disszertáció: 2009
Dr. Somlyódy László - Felvétel: 2001
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Balázs L. György - áll. ö.díj. Felvétel: 2001
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Detrekői Ákos - áll. ö.díj. Felvétel: 2001
Abszolutorium: 2005
Disszertáció:
Dr. Józsa János - Felvétel: 2001
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Farkas György - Felvétel: 2001
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Fi István - Felvétel: 2001
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Farkas József - áll. ö.díj. Felvétel: 2001
Abszolutorium: 2004
Disszertáció: 2012
Dr. Kovács Miklós - áll. ö.díj. Felvétel: 2001
Abszolutorium: 2004
Disszertáció: 2008
Dr. Fi István - Felvétel: 2001
Abszolutorium:
Disszertáció:
Dr. Iványi Miklós - Felvétel: 2001
Abszolutorium: 2004
Disszertáció: 2006
Dr. Dunai László - Felvétel: 2001
Abszolutorium: 2005
Disszertáció: 2006