A Doktori Iskolában abszolutóriumot szerzett hallgatók

2024
Hallgató Kutatási téma Vezető Típus
Hulladéklerakók geotechnikai és biogeotechnikai vizsgálata / Geotechnical and Biogeotechnical Aspects of Landfills Dr. Varga Gabriella Stipendium Hungaricum ö.díj
Útpályaszerkezet-talaj kölcsönhatásának numerikus modellezése (Numerical modelling of pavement-subsoil interaction) Dr. Mahler András Stipendium Hungaricum ö.díj
Balatoni magaspartok állékonysága (Slope Stability of High Banks at Lake Balaton) Dr. Török Ákos áll. ö.díj.
Vízfolyás – talajvíz kölcsönhatás vizsgálata belterületen (The investigation of river-groundwater interaction in municipal area) Dr. Csoma Rózsa áll. ö.díj.
2023
Hallgató Kutatási téma Vezető Típus
Simulation-based capacity and operational analysis of certain circular intersections Dr. Juhász János Attila Stipendium Hungaricum ö.díj
Szálas szerkezetű anyagok diszkrét mechanikai modellezése Dr. Károlyi György Stipendium Hungaricum ö.díj
Stabilizált talajok reziliens modulusa a talajszívás függvényében Dr. Szendefy János áll. ö.díj.
Numerical calculations and modelling of changes in stone and at stone/mortar interface Dr. Török Ákos Stipendium Hungaricum ö.díj
Faanyagok korszerű tűzvédelme Dr. Majorosné Dr. Lublóy Éva Eszter áll. ö.díj.
Berepedt falazott boltozatok diszkrét elemes mechanikai vizsgálata Dr. Bagi Katalin Stipendium Hungaricum ö.díj
Vékonyfalú, hidegen alakított szerkezetek vizsgálata (Analysis of cold-formed thin-walled structures) Dr. Joó Attila László Stipendium Hungaricum ö.díj
Masodlagos pórusok kialakulása kötött talajokban Dr. Nagy László áll. ö.díj.
Robbantásnak kitett szerkezetek dinamikai analízise és a progresszív összeomlás vizsgálata Dr. Vigh László Gergely Stipendium Hungaricum ö.díj
Geopolimer kötőanyag ipari hulladékok felhasználásával (Geopolymer binder using industrial wastes) Dr. Kopecskó Katalin Stipendium Hungaricum ö.díj
Vízoldali rézsűk állékonysági kérdései az alkalmazott talajok, technológiák és terhelések tekintetében / Stability of upstream slopes of embankments in terms of the applied soils, technologies and loads Dr. Nagy Gábor Stipendium Hungaricum ö.díj
Önvezető járművek környezeti modelljének létrehozása mobil térképezés segítségével (Environmental model building for self-driving vehicles by mobile mapping) Dr. Barsi Árpád áll. ö.díj.
Öszvérszerkezetű slim-floor födémrendszer vizsgálata – analízis és méretezés (Investigation of composite slim-floor system – analysis and design) Dr. Kovács Nauzika Stipendium Hungaricum ö.díj
Alternatív árvízvédelmi megoldások stratégiai lehetőségeinek tudományos megalapozása Dr. Koncsos László áll. ö.díj.
Granitoid jellegű kőzetek kőzetfizikai jellemzése Dr. Török Ákos áll. ö.díj.
Wind engineering of membrane structures Dr. Hincz Krisztián Stipendium Hungaricum ö.díj
Nagyszilárdságú acélszerkezetek horpadási és kihajlási ellenállása Dr. Kövesdi Balázs Géza Stipendium Hungaricum ö.díj
Újrahasznosított anyagú és könnyű adalékanyagos betonok tartóssága (Durability and performance of concretes out of recycled or lightweight aggregates) Dr. Nemes Rita Stipendium Hungaricum ö.díj
Városok hőhullámokkal kapcsolatos katasztrófa kockázat értékelése Dr. Szalay Zsuzsa áll. ö.díj.
Kis szilárdságú kőzetek tartós terhelésének vizsgálata laboratóriumi és numerikus modellezéssel (Creep behaviour of weak rocks, experimental and numerical modelling) Dr. Görög Péter Stipendium Hungaricum ö.díj
Folyami élőhelyek hidromorfológiai vizsgálata mikro- és mezoléptékben (Hydromorphological analysis of riverine habitats on micro and meso-scale) Dr. Józsa János, Dr. Erős Tibor áll. ö.díj.
Komplex mérnökgeológiai vizsgálatok a Bátaapáti kis- és közepes radioaktív hulladéktároló építése során Dr. Török Ákos áll. ö.díj.
2022
Hallgató Kutatási téma Vezető Típus
Vasbeton keretszerkezetek paraméteres vizsgálata tűzhatásra Dr. Majorosné Dr. Lublóy Éva Eszter Stipendium Hungaricum ö.díj
Folyami áramlás és mederfenék kölcsönhatásának vizsgálata Dr. Baranya Sándor áll. ö.díj.
Az elmozduláskorlátozott végeselemmódszer fejlesztése és alkalmazása Dr. Ádány Sándor Stipendium Hungaricum ö.díj
Talajfizikai jellemzők hőmérséklet változásának hatására történő változásának vizsgálata laboratóriumi és numerikus modellezéssel Dr. Szendefy János Stipendium Hungaricum ö.díj
Engineering geological evaluation of cellars using numerical methods Dr. Görög Péter Stipendium Hungaricum ö.díj
Acél rácsos szerkezetek méretezési kérdései különös tekintettel a szélteherre Dr. Joó Attila László áll. ö.díj.
Kőzetek mechanikai viselkedése a hőmérséklet és a víztartalom függvényében Dr. Vásárhelyi Balázs áll. ö.díj.
Kavicscölöpözéssel készülő talajjavítás numerikus modellezése Dr. Szendefy János Stipendium Hungaricum ö.díj
Környezettudatosan tervezett útburkolatok és közutak: fenntarthatóság alapú értékelő rendszerek elemzése Dr. Tóth Csaba áll. ö.díj.
Kisvízgyűjtők csapadék-lefolyás kapcsolatának modellezése Dr. Szilágyi József áll. ö.díj.
Innovatív nyírt kapcsolóelemekkel kialakított trapézgerincű öszvérgerendák vizsgálata Dr. Kovács Nauzika áll. ö.díj.
Folyami lebegtetett hordalékvándorlás vizsgálata Dr. Baranya Sándor áll. ö.díj.
Útpályaszerkezetek méretezési rendszerének fejlesztése / Developing a pavement design system Dr. Tóth Csaba áll. ö.díj.
Land Use Optimization based on National Spatial Data Infrastructure Dr. Szabó György Stipendium Hungaricum ö.díj
Szénszálas műanyaggal megerősített fagerendák végeselemes vizsgálata Dr. Lengyel András Stipendium Hungaricum ö.díj
2021
Hallgató Kutatási téma Vezető Típus
Biocorrosion of radioactive waste glass container under environmental conditions Dr. Kopecskó Katalin Stipendium Hungaricum ö.díj
Hydraulic aspects of unsteady nonlinear channel waves Dr. Szabó Kálmán Gábor Stipendium Hungaricum ö.díj
Klimatikus hatások figyelembevétele az aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése során Dr. Tóth Csaba Stipendium Hungaricum ö.díj
Környezettudatos építőanyagok biomimetikus/bionikus megközelítésben Dr. Fenyvesi Olivér áll. ö.díj.
A vasúti pályaszerkezeti elemek környezetet terhelő zaj- és rezgéshatásai és azok csökkentése (The noise and vibration effects and reduction methods of railway track elements) Dr. Bocz Péter, Dr. Augusztinovicz Fülöp áll. ö.díj.
Az ökoszisztéma-szolgálatások vízgazdálkodási vonatkozásai Dr. Kozma Zsolt áll. ö.díj.
Folyami élőhely-hidraulikai vizsgálati módszerek fejlesztése Dr. Baranya Sándor áll. ö.díj.
Az emberi koponya vizsgálata dinamikus hatásokra Dr. Bojtár Imre áll. ö.díj.
Lateral torsional buckling of thin-walled beams with asymmetric cross-sections Dr. Ádány Sándor Stipendium Hungaricum ö.díj
Autonóm járművek térinformatikai támogatása Dr. Barsi Árpád áll. ö.díj.
Fal-födém típusú monolit vasbeton kapcsolatok kísérleti és numerikus vizsgálata Dr. Haris István áll. ö.díj.
Assessment of the tunneling-soil-structure interaction (TSSI) in urban area due to underground excavation (mechanized excavation) Dr. Vásárhelyi Balázs Stipendium Hungaricum ö.díj
Sekély tavi egyedi és csoportos vízinövényzet-foltok hidrodinamikai hatásai Dr. Krámer Tamás áll. ö.díj.
2020
Hallgató Kutatási téma Vezető Típus
Behaviour of concrete at elevated temperatures with respect to shear failure Dr. Balázs L. György Stipendium Hungaricum ö.díj
Tégla- és kőboltozatú ferde hidak mechanikája Dr. Ádány Sándor áll. ö.díj.
Szakaszonként lineáris szerkezetek modellezése, analitikus és numerikus rezgésvizsgálata Dr. Németh Róbert Károly áll. ö.díj.
High strength concrete at high tempereture (Nagyszilárdságú betonok viselkedése magas hőmérséklet hatására) Dr. Majorosné Dr. Lublóy Éva Eszter Stipendium Hungaricum ö.díj
Az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó városi csapadékvíz-gazdálkodás mérési és tervezési eszközeinek kidolgozása Dr. Clement Adrienne áll. ö.díj.
Felület menti nyírószilárdságot befolyásoló tényezők vizsgálata Dr. Rozgonyi-Boissinot Nikoletta áll. ö.díj.
Vízellátó rendszerek üzemirányítása a költséghatékonyság és az energiatakarékosság tükrében Dr. Fülöp Roland áll. ö.díj.
Cölöpökkel merevített talajra épített lemezalapozás térbeli numerikus vizsgálata Dr. Móczár Balázs áll. ö.díj.
2019
Hallgató Kutatási téma Vezető Típus
Green Self Compacting High-Performance Concrete (GSCHPC) Dr. Nemes Rita Stipendium Hungaricum ö.díj
Mozgó platformok hely- és helyzetmeghatározása műholdas navigációs rendszerek és inerciális szenzorok együttes alkalmazásával Dr. Rózsa Szabolcs, Dr. Vanek Bálint levelező
Szennyvíztisztító telepek levegőztetett műtárgyainak áramlástani vizsgálata Dr. Patziger Miklós áll. ö.díj.
Különösen nagyszilárdságú acél szerkezeti elemek fáradási viselkedésének vizsgálata Dr. Kövesdi Balázs Géza levelező (ősztől áll. ö.díj)
Stipendium Hungaricum ö.díj
2018
Hallgató Kutatási téma Vezető Típus
Hazai talajok megfolyósodási hajlamának vizsgálata Dr. Mahler András áll. ö.díj.
Jelzőlámpás körforgalmak kapacitásának vizsgálata szimulációval Dr. Schuchmann Gábor levelező
Gránitos kőzetkörnyezet kőzetmechanikai jellemzése numerikus módszerek segítségével Dr. Görög Péter áll. ö.díj.
Tavi morfodinamika modellezése az eltérő tér- és időléptékek kölcsönhatásában Dr. Krámer Tamás áll. ö.díj.
Vulkanikus kőzetek halmazszilárdsági, szilárdsági és időállósági tulajdonságainak összefüggése Dr. Török Ákos áll. ö.díj.
Bioelektrokémiai denitrifikáció az ivóvíztisztításban Dr. Laky Dóra kari ö.díj.
Stipendium Hungaricum ö.díj
Determination of intensity of historical earthquakes in moderate seismicity regions Dr. Vigh László Gergely, Dr. Krähling János brazil ö.díj
Öntömörödő betonok porozitása (Influence of porosity on hardened properties of self-compacting concrete) Dr. Salem Georges NEHME Stipendium Hungaricum ö.díj
Szivárgási tényező meghatározása terepi vizsgálatokkal Dr. Hajnal Géza áll. ö.díj.
Légszennyező anyagok hatása építőkövekre Dr. Török Ákos áll. ö.díj.
Kőszerű építőanyagok keménységének vizsgálata és modellezése Dr. Nemes Rita áll. ö.díj.
Szocio-ökönómiai, környezeti, infrastrukturális jelenségek térinformációs rendszerekben történő modellezése Dr. Szabó György levelező
GNSS észlelések troposzferikus hatásainak modellezése és meteorológiai alkalmazása Dr. Rózsa Szabolcs áll. ö.díj.
Modelling the volumetric behaviour of compacted unsaturated soils subjected to shear loading Dr. Mahler András Stipendium Hungaricum ö.díj
Hegesztéstechnológia hatása lemezes szerkezetek horpadására Dr. Kövesdi Balázs Géza áll. ö.díj.
XX. századi hadtörténeti objektum-rekonstrukció térinformatikai támogatása Dr. Juhász Attila kari (ősztől áll.) ö.díj
Porózus anyagokban történő vízmozgások laboratóriumi és numerikus vizsgálata Dr. Mahler András kari ö.díj.
Tartószerkezet és altalaj kölcsönhatásának figyelembevétele a földrengési méretezésben Dr. Kollár László áll. ö.díj.
A hézagnélküli vasúti vágányok és acélhidak kölcsönhatása a sínben ébredő hosszirányú erők tekintetében Dr. Liegner Nándor áll. ö.díj.
Szálerősítésű polimerek betonszerkezetek tartósságának fokozásához Dr. Balázs L. György kari ö.díj.
Mély munkaterek határolásának térbeli numerikus vizsgálata a talaj és szerkezet kölcsönhatásának modellezésével Dr. Móczár Balázs áll. ö.díj.
Stipendium Hungaricum ö.díj
2017
Hallgató Kutatási téma Vezető Típus
Topológiaoptimálás valószínűségi változóval adott peremfeltételek esetén Dr. Lógó János egyéb (ősztől áll.) ö.díj
Hálózati forgalomlebonyolódás modellezése Dr. Fi István áll. ö.díj.
Betonszerkezeteknél alkalmazott rögzítési technológiák vizsgálata Dr. Majorosné Dr. Lublóy Éva Eszter áll. ö.díj.
Profillemez-gerincű tartók stabilitásvizsgálata Dr. Dunai László áll. ö.díj.
Üvegoszlopok kísérleti vizsgálata rövid ideig ható központos nyomásra Dr. Salem Georges NEHME egyéb (ősztől áll.) ö.díj
A nehézségi erőtér időbeli változásainak vizsgálata műholdas gravimetriai módszerekkel Dr. Földváry Lóránt egyéb (ősztől áll.) ö.díj
Könnyűszerkezetes burkolati rendszerek komplex méretezése Dr. Joó Attila László áll. ö.díj.
Az aszály és a lehetséges alkalmazkodási módok vizsgálata integrált hidrológiai modellezéssel Dr. Koncsos László egyéb (ősztől áll.) ö.díj
Épületszerkezetek környezetfüggő passzív energiahasznosítása Dr. Stocker György áll. ö.díj.
Intelligens közlekedési rendszerek térinformatikai támogatása Dr. Lovas Tamás áll. ö.díj.
Az intelligens homlokzatok elemző vizsgálata, teljesítményadatok meghatározása, lehetséges szerepe az épület felújításokban Dr. Stocker György levelező (ősztől áll. ö.díj)
Különösen nagy szilárdságú acél szerkezeti elemek stabilitásvizsgálata Dr. Kövesdi Balázs Géza áll. ö.díj.
Lézerszkennelt pontfelhők illesztésének optimalizálása Dr. Lovas Tamás áll. ö.díj.
Élettartam-költség modellek alkalmazása az aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése során Dr. Tóth Csaba áll. ö.díj.
Helyhezkötött információk WEB-es integrációja Dr. Szabó György áll. ö.díj.
2016
Hallgató Kutatási téma Vezető Típus
Acélszerkezetű keretek integrált optimálása Dr. Vigh László Gergely áll. ö.díj.
Szálerősítésű betonok Dr. Balázs L. György áll. ö.díj.
SPH-módszerek fejlesztése vízmérnöki áramlástani környezetben Dr. Szabó Kálmán Gábor áll. ö.díj.
Vékonyfalú acél rúd – könnyűbeton vegyes szerkezeti elemek stabilitási viselkedése Dr. Dunai László áll. ö.díj.
Repedezett kőzetek szivárgáshidraulikai vizsgálata Dr. Hajnal Géza áll. ö.díj.
- Dr. Török Ákos áll. ö.díj.
Szerkezetdinamikai vizsgálatok ütközési teher esetében Dr. Károlyi György áll. ö.díj.
Falazott szerkezetek teherbírás-vizsgálata diszkrét elemes módszerrel Dr. Bagi Katalin áll. ö.díj.
Karsztos víztartók vízkészlet-visszapótlódási folyamatai Dr. Hajnal Géza levelező
Árvízvédelmi gátak diszperzitása Dr. Nagy László áll. ö.díj.
Tapadás és használhatósági határállapotok vasbeton és szálerősítésű polimer (FRP) betétes beton szerkezetekben Dr. Borosnyói Adorján áll. ö.díj.
Tartószerkezetek megbízhatóságának vizsgálata extrém hóterhekre Dr. Kovács Nauzika, Miroslav Sýkora áll. ö.díj.
- Dr. Kisgyörgy Lajos levelező
- Dr. Barsi Árpád áll. ö.díj.
Vegyes szemösszetételű folyómedrek morfodinamikai vizsgálata Dr. Baranya Sándor áll. ö.díj.
Különösen nagy szilárdságú acél elemek nyírt csavaros kapcsolatainak vizsgálata Dr. Horváth László áll. ö.díj.
A közúti vasutak jellegzetes avulási jelenségeinek, avulási törvényszerűségeinek feltárása, mérettűrések meghatározása Dr. Bocz Péter áll. ö.díj.
2015
Hallgató Kutatási téma Vezető Típus
Az általánosított Ayrton-Perry formula kalibrálása összetett igénybevételnek kitett térbeli acélszerkezeti elemek méretezésre Dr. Papp Ferenc áll. ö.díj.
Kőboltozatok mérnökgeológiai jellemzése és numerikus modellezése Dr. Görög Péter áll. ö.díj.
Szabad formájú egyhéjú rúdszerkezetek automatizált tervezése Dr. Katula Levente áll. ö.díj.
Objektumrekonstrukció orvosi képekből Dr. Barsi Árpád áll. ö.díj.
Felszíni vízminőségi monitoring rendszer elemzése és tervezése Dr. Clement Adrienne áll. ö.díj.
Előülepítő medencék áramlástani és leválasztási folyamatai Dr. Patziger Miklós levelező
Mozgásminták térinformatikai vizsgálata Dr. Lovas Tamás áll. ö.díj.
Gyalogos mozgási és várakozási jelenségek vizsgálata közlekedéstervezési paraméterek meghatározására Dr. Fi István áll. ö.díj.
A kiegészítő anyag tartalom hatása a cementek kémiai ellenálló képességére Dr. Kopecskó Katalin áll. ö.díj.
Emberi artériás érrendszer numerikus szimulációja Dr. Bojtár Imre áll. ö.díj.
Stochasztikus topológia optimálás feszültségi korlátok figyelembe vételével Dr. Lógó János áll. ö.díj.
Hidak földrengési vizsgálata mérsékelt szeizmicitású övezetekben Dr. Vigh László Gergely áll. ö.díj.
A hajlékony útburkolatok felújítás-technológiájának vizsgálata Dr. Fi István áll. ö.díj.
Kommunális szennyvizekkel megvalósított szimultán nitrifikáció és denitrifikáció kísérleti vizsgálata Dr. Fleit Ernő áll. ö.díj.
2014
Hallgató Kutatási téma Vezető Típus
Az emberi szem biomechanikai viselkedésének modellezése Dr. Bojtár Imre áll. ö.díj.
Kőzettestek tagoltság menti nyírószilárdsága Dr. Rozgonyi-Boissinot Nikoletta áll. ö.díj.
A vízkészletek kritikus vízminőségi és mennyiségi állapotainak elemzése Dr. Koncsos László levelező
Földmegtámasztó szerkezetek és talaj kölcsönhatásának vizsgálata Dr. Nagy László, Dr. Pusztai József áll. ö.díj.
Jellegzónák kölcsönhatásának vizsgálata sekély tavakban Dr. Józsa János áll. ö.díj.
A numerikus módszerek és mesterséges intelligencia alkalmazások összekapcsolása a környezetmérnöki modellezésben. Dr. Somlyódy László áll. ö.díj.
Üveg törésmechanikai vizsgálata Dr. Bojtár Imre áll. ö.díj.
Környezeti térinformatikai rendszer Dr. Barsi Árpád levelező
2013
Hallgató Kutatási téma Vezető Típus
Ökoszisztémák vízigényének és a talajvízháztartás kapcsolatának vizsgálata matematikai modell segítségével Dr. Koncsos László áll. ö.díj.
A 4-es metró Dunától keletre eső nyomvonala kőzetkörnyezetének mérnökgeológiai és vízföldtani értékelése Dr. Török Ákos áll. ö.díj.
A vertikális gravitációs gradiens számításához alkalmazható integrálok csonkítási tulajdonságainak vizsgálata Dr. Tóth Gyula levelező
Töltések alapozása és meredek rézsűk készítése geoműanyagos erősítéssel Dr. Kovács Miklós áll. ö.díj.
Kőzetek időállósági tulajdonságainak változása mikrobiológiai szilárdítás hatására Dr. Kopecskó Katalin áll. ö.díj.
Acél keretek képlékeny analízise és optimális tervezése rendkívüli teher esetén Dr. Lógó János áll. ö.díj.
Nagy szilárdságú, nagy teljesítőképességű betonok alkalmazása a szerkezetépítésben Dr. Farkas György
Korrodált acélszerkezetek vizsgálata Dr. Dunai László áll. ö.díj.
Vékonyfalú rúdelemek tiszta stabilitásvesztési módjainak és kritikus terheinek meghatározása a végeselemmódszer segítségével Dr. Ádány Sándor
2012
Hallgató Kutatási téma Vezető Típus
A 4-es metró budai nyomvonala kőzetkörnyezetének mérnökgeológiai és vízföldtani értékelése Dr. Török Ákos áll. ö.díj.
A természeti tőke megóvásának hosszú távú tervezése vízi ökoszisztémák esetében Dr. Koncsos László áll. ö.díj.
Belterületi, csapadékvízzel közvetített diffúz terhelés meghatározása Dr. Clement Adrienne áll. ö.díj.
- Dr. Barsi Árpád, Dr. Detrekői Ákos áll. ö.díj.
Eötvös-inga mérések geodéziai hasznosítása Dr. Völgyesi Lajos áll. ö.díj.
A kaotikus advekció szerepének vizsgálata vízfolyások elkeveredési folyamataiban Dr. Józsa János áll. ö.díj.
2011
Hallgató Kutatási téma Vezető Típus
- Dr. Lovas Tamás levelező
Szennyvíztisztító telepi előülepítők leválasztási hatékonyságánk értékelése numerikus modellezéssel Dr. Somlyódy László áll. ö.díj.
A szél terhelő hatása rácsos toronyszerkezetekre Dr. Hegedűs István áll. ö.díj.
Műtárgyakhoz csatlakozó, továbbá több lépcsőben kiépülő töltések teherbírási és alakváltozási tulajdonságainak vizsgálata Dr. Kovács Miklós áll. ö.díj.
Fa tartószerkezetek megerősítése feszített szénszálas anyagokkal Dr. Bódi István áll. ö.díj.
Különböző hordozóanyagokon kialakított biofilmek felhasználása a szennyvíztisztításban Dr. Fleit Ernő áll. ö.díj.
Magasépítési öszvérfödémek numerikus szimuláció alapú méretezése Dr. Dunai László áll. ö.díj.
Műemléki kőkiegészítő anyagok komplex elemzése Dr. Török Ákos áll. ö.díj.
Beton roncsolásmentes nyomószilárdság becslése Dr. Zsigovics István áll. ö.díj.
- Dr. Rózsa Szabolcs áll. ö.díj.
- Dr. Rátky István áll. ö.díj.
2010
Hallgató Kutatási téma Vezető Típus
Motorfehérjék mechanikai modellezése Dr. Károlyi György áll. ö.díj.
Vasalt falazatok erőjátékának analízise Dr. Bódi István áll. ö.díj.
- Dr. Farkas György
Szél keltette sekélyvízi hullámzás vizsgálata és modellezése Dr. Józsa János áll. ö.díj.
Párolgásbecslési eljárások továbbfejlesztése a különböző léptékű vízmérlegszámításokban Dr. Szilágyi József áll. ö.díj.
Acél trapézlemez gerincű tartók vizsgálata Dr. Dunai László áll. ö.díj.
A csont mikroszerkezetének mechanikai viselkedése a fogprotézis környezetében Dr. Bojtár Imre áll. ö.díj.
Autópálya forgalomszabályozó rendszerek alkalmazási algoritmusainak kialakítása és ellenőrzése szimulációval Dr. Kisgyörgy Lajos kari ö.díj.
Georáccsal erősített ágyazatok teherbírásának kérdései Dr. Pusztai József kari ö.díj.
Tervezési minták alkalmazása a közlekedésépítésben Dr. Kisgyörgy Lajos
2009
Hallgató Kutatási téma Vezető Típus
Közutakról lefolyó csapadékvizek szennyeződésének vizsgálata Dr. Clement Adrienne áll. ö.díj.
Bitumentartalom meghatározása égetéssel és extrahálással Dr. Fi István áll. ö.díj.
- Dr. Salem Georges NEHME áll. ö.díj.
- Dr. Barsi Árpád áll. ö.díj.
Agyi aneurysma szilárdságtani vizsgálata Dr. Bojtár Imre ipari ö.díj
- Dr. Barsi Árpád áll. ö.díj.
Ágyazatragasztási technológia elméleti és gyakorlati vizsgálata Dr. Kazinczy László áll. ö.díj.
Áramló közegben elhelyezkedő diszkrét elemek mechanikai viselkedésének vizsgálata Dr. Bojtár Imre áll. ö.díj.
2008
Hallgató Kutatási téma Vezető Típus
Gyökérzónás szennyvíztisztítás, és az ahhoz kapcsolódó előkezelési és utókezelési eljárások vizsgálata– az intenzifikálás lehetőségei Dr. Szilágyi Ferenc
Szálerősített könnyűbetonok Dr. Józsa Zsuzsanna áll. ö.díj.
Alagútépítés a Kiscelli agyagban Dr. Farkas József áll. ö.díj.
- Dr. Koncsos László áll. ö.díj.
- Dr. Józsa János áll. ö.díj.
Felszínsüllyedések alagútak felett Dr. Farkas József áll. ö.díj.
- Kurutzné Dr. Kovács Márta áll. ö.díj.
2007
Hallgató Kutatási téma Vezető Típus
- Kurutzné Dr. Kovács Márta
- Dr. Fi István áll. ö.díj.
- Dr. Barsi Árpád
- Dr. Károlyi György áll. ö.díj.
- Dr. Fleit Ernő áll. ö.díj.
- Dr. Józsa János áll. ö.díj.
- Dr. Licskó István áll. ö.díj.
2006
Hallgató Kutatási téma Vezető Típus
- Dr. Koncsos László áll. ö.díj.
- Dr. Józsa János áll. ö.díj.
- Dr. Török Ákos áll. ö.díj.
- Dr. Dunai László
- Dr. Barsi Árpád áll. ö.díj.
- Dr. Detrekői Ákos
- Dr. Farkas József áll. ö.díj.
- Dr. Farkas József áll. ö.díj.
- Dr. Völgyesi Lajos áll. ö.díj.
2005
Hallgató Kutatási téma Vezető Típus
- Dr. Széll Mária áll. ö.díj.
- Dr. Török Ákos áll. ö.díj.
- Dr. Józsa Zsuzsanna áll. ö.díj.
- Dr. Bojtár Imre áll. ö.díj.
- Dr. Detrekői Ákos áll. ö.díj.
- Dr. Detrekői Ákos
- Dr. Detrekői Ákos áll. ö.díj.
- Dr. Dunai László
- Dr. Farkas György
2004
Hallgató Kutatási téma Vezető Típus
A szél dinamikus hatása nagyfesztávú hídszerkezetekre Dr. Hegedűs István
- Dr. Dunai László
- Dr. Farkas József áll. ö.díj.
- Dr. Kovács Miklós áll. ö.díj.
- Dr. Iványi Miklós